tailieunhanh - Giáo trình - Nhiệt động lực học - chương 6

Chương 6 CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG . Chu trình động cơ đốt trong . Khái niệm Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt mà quá trình cháy được tiến hành bên trong xy lanh và sản phẩm cháy được thải ra môi trường. Đây là chu trình biến đổi nhiệt thành công. Hiện nay động cơ đốt trong được sử dụng nhiều trong sản xuất và sinh hoạt như dùng lfm động cơ cho ôtô, máy kéo, xe lửa, máy phát điện . . . Môi chất làm việc trong động cơ đốt trong lúc. | Chương 6 CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG . Chu trình động cơ đốt trong . Khái niệm Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt mà quá trình cháy được tiến hành bên trong xy lanh và sản phẩm cháy được thải ra môi trường. Đây là chu trình biến đổi nhiệt thành công. Hiện nay động cơ đốt trong được sử dụng nhiều trong sản xuất và sinh hoạt như dùng lfm động cơ cho ôtô máy kéo xe lửa máy phát điện . . . Môi chất làm việc trong động cơ đốt trong lúc đầu là không khí và nhiên liệu sau đó là sản phẩm cháy của hỗn hợp không khí và nhiên liệu. . Phân loại Theo loại nhiên liệu gồm có động cơ xăng động cơ Diezel Theo cách đốt nhiên liệu - Động cơ cháy cưỡng bức Nhiên liệu được đốt cháy nhờ nguồn lửa phụ từ bên ngoài các thiết bị đánh lửa như buzi. - Động cơ tự cháy Hỗn hợp nhiên liệu tự bốc cháy khi nó được nén đến nhiệt độ bằng nhiệt độ bắt cháy của nhiên liệu. Theo hành trình của piston để thực hiện một chu trình Ta phân ra động cơ 2 kỳ và động cơ 4 kỳ. Động cơ 2 kỳ là động cơ trong đó chu trình được hoàn thành sau 2 hành trình của piston - ứng với 1 vòng quay của động cơ. Động cơ 4 kỳ là động cơ trong đó chu trình được hoàn thành sau 4 hành trình của piston - ứng với 2 vòng quay của động cơ. Theo tính chất quá trình cháy nhiên liệu cấp nhiệt - Động cơ đốt trong có quá cấp nhiệt đẳng tích Quá trình cháy xảy ra rất nhanh thường áp dụng cho loại nhiên liệu nhẹ như xăng hoặc khí. - Động cơ có quá trình cấp nhiệt đẳng áp Quá trình cháy xảy ra từ từ và khi đó thể tích tăng dần và áp suất hầu như không thay đổi. Với chu trình này nhiên liệu được dùng là nhiên liệu nặng như các loại dầu. - Động cơ đốt trong có quá trình cấp nhiệt hỗn hợp Quá trình cháy của nhiên liệu trong động cơ này gồm 2 giai đoạn Đẳng tích và đẳng áp. Các giả thiết khi nghiên cứu chu trình Ta giả thiết có 1 kg chất môi giới là khí lý tưởng thực hiện chu trình Chu trình là chu trình kín và là chu trình thuận nghịch - Ta lý tưởng hoá quá trình cháy của nhiên liệu thành quá trình cấp nhiệt - Lý tưởng hoá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.