tailieunhanh - Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ điểm: Gia đình. Đề tài: Làm quen chữ cái e – ê. Lớp lá.

1. Nhiệm vụ giáo dưỡng: * Kiến thức: Hình thành cho trẻ biểu tượng về chữ e – ê. * Kỹ năng: Trẻ nghe âm và phát âm được chữ e – ê. Tìm được chữ e – ê trong từ. Biết xếp hạt tạo hình chữ e – ê. | GIÁO ÁN LÀM QUEN CHỮ VIẾT. Chủ điểm Gia đình. Đề tài Làm quen chữ cái e - ê. Lớp lá. I. Mục đích yêu cầu 1. Nhiệm vụ giáo dưỡng Kiến thức J Hình thành cho trẻ biểu tượng về chữ e - ê. Kỹ năng J Trẻ nghe âm và phát âm được chữ e - ê. J Tìm được chữ e - ê trong từ. J Biết xếp hạt tạo hình chữ e - ê. 2. Phát triển J Phát triển cho trẻ kỹ năng tập trung để có thể nghe và phát âm đúng rèn trí nhớ có chủ định phát triển thính giác. J Phát triển sự khéo léo của cơ ngón tay xếp hạt J Ảnh hưởng đến sự phát triển của các cơ quan phát âm lưỡi môi khẩu hình. Chức năng của các miền ngôn ngữ được thể hiện rõ ràng. 3. Giáo dục J Trẻ sẵn sàng tâm thế để đi học. J Giáo dục trẻ các thói quen học tập biết hoạt động theo đúng yêu cầu của cô mạnh dạn phát biểu nghe cô giảng. II. Phương pháp J Chủ đạo luyện tập thực hành. J Hỗ trợ trực quan làm mẫu trò chơi. III. Chuẩn bị J Hạt J Thẻ bài chữ e - ê. J Cà rốt gắn chữ cái e - ê - a - u . J Hình mẫu hai chú thỏ. J Nhạc bài Đi học về IV. Tiên trình giờ học Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Ổn định

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.