tailieunhanh - Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Nhận biết - phân biệt Con gà, con vịt màu đỏ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Giáo dưỡng: - Trẻ nhận biết hình dạng, các đặc điểm của các con vật gà con, vịt con - Trẻ nhận biết, phân biệt gà con, vịt con màu đỏ với các con vật khác 2. Phát triển: - Ngôn ngữ mạch lạc - Vốn từ. | Giáo án Nhận biết phân biệt Đề tài Nhận biết - phân biệt Con gà con vịt màu đỏ Chủ điểm Thế giới động vật Lớp Cơm nát I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Giáo dưỡng - Trẻ nhận biết hình dạng các đặc điểm của các con vật gà con vịt con - Trẻ nhận biết phân biệt gà con vịt con màu đỏ với các con vật khác 2. Phát triển - Ngôn ngữ mạch lạc - Vốn từ - Tư duy và trí nhớ có chủ đích - Trẻ nhận biết được màu đỏ 3. Giáo dục - Giáo dục trẻ học ngoan II. PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐẠO - Phương pháp trực quan hình ảnh - Phương pháp dùng lời III. CHUẨN BỊ - 6 tranh 4 tranh gà con vịt con màu đỏ 2 tranh gà con vịt con màu xanh - Loto hình gà con và vịt con có dán keo gai - Rối gà con vịt con màu đỏ - Gạch xây ao 32 viên gạch IV. BỘ MÔN TÍCH HỢP - Nhận biết tập nói vịt con gà con màu đỏ - Âm nhạc Ôn bài một con vịt đàn gà con V. GIÁO ÁN CHI TIẾT Tiến trình Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Ổn định Hát bài hát Gà con trong sân Trẻ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    110    0    03-02-2023
299    111    1    03-02-2023
108    92    0    03-02-2023
126    100    1    03-02-2023
59    101    0    03-02-2023
287    106    0    03-02-2023
3    124    2    03-02-2023
24    98    0    03-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.