tailieunhanh - GIÁO TRÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Tài chính trong nền kinh tế thị trường

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế thị trường - tài chính trong nền kinh tế thị trường', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khái quát về nền kinh tế Mỹ Tài chính trong nền kinh tế thị trường Trong các thị trường hàng hóa dịch vụ và lao động giá cả được thể hiện dưới hình thái tiền tệ nào đó hay gọi là đồng tiền. Nhưng chính tiền tệ cũng được mua bán trong các nền kinh tế thị trường bởi vì một số người muốn dành tiền để sử dụng trong tương lai trong khi một số người khác - bao gồm cả các nhà doanh nghiệp - muốn vay tiền để sử dụng ngay. Cái giá để được quyền sử dụng số tiền đó - gọi là lãi suất - được xác định trong các thị trường trao đổi tài chính. Nhìn rộng ra các ngân hàng và các công ty khác trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế thị trường là những nhân tố quan trọng nhất nối kết những người có các nguồn lực cần tiết kiệm với những người có cách sử dụng có lợi nhất các nguồn quỹ đó và do đó sẵn sàng trả lãi để được sử dụng khoản tiền đó. Trong các thị trường này các quyết định về cách thức và địa điểm đầu tư tài chính là không tập trung cũng giống như các quyết định về sản xuất và tiêu dùng là phân tán trong thị trường hàng hóa và dịch vụ. Mua một ngôi nhà Hãy quan sát gia đình Robert và Maria một vài năm sau thời điểm họ thảo luận về việc thay đổi nghề nghiệp và dự định học thêm. Thực tế Maria đã nhận một công việc hành chính trong hệ thống trường học và Robert theo học một khóa đào tạo nâng cao về lập trình máy tính và tìm được việc làm trong một lĩnh vực mới mẻ và Khái quát về nền kinh tế Mỹ phát triển. Kết quả là Robert và Maria đã có thu nhập cao hơn trước và có thể để dành tiền để thực hiện một khoản chi lớn nhất mà hầu hết các cá nhân bình thường đều làm mua một ngôi nhà. Như vậy vai trò của các tổ chức tài chính như ngân hàng là rất quan trọng. Ngân hàng thực hiện hai chức năng có liên quan với nhau Một mặt họ nhận tiền gửi từ những người như Robert và Maria - những người tiết kiệm tiền muốn giữ tiền của họ ở một nơi an toàn và nhận lãi suất từ khoản tiền đó. Mặt khác họ cho vay đối với những người có thể chứng minh khả năng thanh toán được khoản vay đó sau một thời gian.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.