tailieunhanh - TIẾT 80: SỰ PHÓNG XẠ

Học sinh nắm được các loại phóng xạ và định luật phóng xạ. Giải được các bài tập đơn giản về tính lượng chất phóng xạ. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. HS: xem Sgk. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định: B. Kiểm tra: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào? C. Bài mới: PHƯƠNG PHÁP I. Tia a: 24 He 0 Tia b-: ( 0 e ); b+: ( 1 e ) 1 NỘI DUNG I. SỰ PHÓNG XẠ VÀ CÁC LOẠI TIA PHÓNG XẠ: 1. Sự phóng xạ: Phóng. | TIẾT 80 SỰ PHÓNG XẠ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Học sinh nắm được các loại phóng xạ và định luật phóng xạ. Giải được các bài tập đơn giản về tính lượng chất phóng xạ. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ HS xem Sgk. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. Tia a 4 He 2 Tia b- 1 e- b 0e Tia a chỉ được tối đa 8cm bị mất năng I. SỰ PHÓNG XẠ VÀ CÁC LOẠI TIA PHÓNG XẠ 1. Sự phóng xạ Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra những bức xạ goi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. 2. Các loại tia phóng xạ có 3 loại tia phóng xạ. Để khảo sát các loại tia này người ta cho nó đi qua lượng do ion hóa môi trường trong vùng điện trường giữa hai bản của một tụ điện. không khí. Không xuyên qua được a. Tia anpha a bị lệch về phía bản âm của tụ điện tấm thủy tinh mỏng. đó là dòng hạt a mang điện tích dương là dòng nhân Đối với tia b- là dòng các e- vì me- của nguyên tử 24 He nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng Hạt a phóng ra với vận tốc 107m s nó làm ion hóa ma - nên nó bị lệch như thế nào so môi trường mạnh khả năng đâm xuyên yếu. với tia b- lệch về bản - và có độ b. Tia beta b có 2 loại lệch bằng tia b- b- là loại phổ biến bị lệch nhiều về phía bản dương Vậy ta có thể hiểu poziton là phản của tụ điện đó là dòng các e- electron âm 0 e hạt của e- b là loại hiếm hơn bị lệch nhiều về phía bản âm Đối tia g nó không bị lệch trong của tụ điện đó là dòng các e electron dương hay điện trường vậy nó có phải là dòng hạt còn gọi là các poziton 0 e không Tia b phóng ra với vận tốc vp C nó ion hóa môi Nguồn phát xạ b- 164C trường yếu hơn tia a nhưng có khả năng đâm xuyên b C mạnh hơn. a U 92 c. Tia gamma g không bị lệch trong điện trường đó - Năng lượng của tia a là rất lớn. là những sóng điện từ có bước sóng rất ngắn có khả năng đâm xuyên mạnh. Đặc điểm chung của các loại tia trên là tác dụng II. T là chu kỳ bán rã s Gọi No là số nguyên tử ban đầu N là số nguyên tử còn lạisau thời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    120    0    03-02-2023
42    103    0    03-02-2023
9    102    0    03-02-2023
7    93    0    03-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.