tailieunhanh - Điều Khiển Tàu Hỏa Chạy Trên Đường Sắt Phần 2

Một con tàu có thể lắp một hay nhiều hơn số đầu tàu và các toa, trong đó có thể là toa hành khách và toa hàng. Nhiều con tàu lắp đặt 2 đầu máy ở 2 đầu tàu, gọi là hai đầu kéo. | 22 Ở các nước trên thế giới trên các ga lập tàu lớn có dốc gù dưới điều độ ga có điều độ dồn xe điều khiển trực tiếp công tác dồn ở dốc gù có trực ban dốc gù. - Đội hình công tác dồn ở dốc gù gồm có tổ dồn ban lái máy dồn nhân viên điều chỉnh tốc độ chạy của toa xe nhân viên điều khiển ghi. Phòng làm việc của trực ban dốc gù ở trên một độ cao nhất định để quan sát được toàn bộ hành trình chuyển động của toa xe và tình hình toa xe đỗ trên các đường trong bãi dồn. Ở đầu phía kia của bãi dồn có các đường điều dẫn lập tàu có một số đầu máy dồn hoạt động trên các cụm đường khác nhau. Phụ trách công tác dồn ở đây có trực ban bãi dồn. Vì số lượng toa xe xuất nhập rất lớn 3000 - 5000 xe trong một ngày nên ở ga này có một trung tâm thông tin kỹ thuật làm nhiệm vụ nhận và gửi dự báo xác báo thành phần đoàn tàu đi đến kiểm tra sự phù hợp của thành phần đoàn tàu với giấy tờ vận đơn theo dõi tình hình toa xe tập kết trên các đường dồn và tình hình toa xe ở địa điểm xếp dỡ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch lập tàu và tiêu chuẩn trọng lượng chiều dài đoàn tàu thông báo hàng đến cho chủ hàng. Trong quan hệ công việc các nhân viên của trung tâm thông tin kỹ thuật chịu sự chỉ huy của điều độ dồn. 23 Ghi chú 1. Điều độ ga 3. Điều độ dồn xe 5. Trực ban dốc gù 7. Trực ban bãi gửi 2. Trực ban chạy tàu ga 4. Trung tâm thông tin kỹ thuật 6. Trực ban bãi lập tàu 8. Nhân viên đón tàu 9. Nhân viên kiêm tra kỹ thuật 10. Nhân viên trung tâm thông tin kỹ thuật. 11. Nhân viên tín hiệu bãi đón 12. Ban lái máy dốc gù 13. Tổ dồn dốc gù 14. Nhân viên điều chỉnh tốc độ 15. Nhân viên tác nghiệp dốc gù 16. Nhân viên tín hiệu bãi dồn 17. Tổ dồn bãi lập tàu 18. Ban lái máy dồn lập tàu. 19. Nhân viên trung tâm thông tin kỹ thuật bãi lập tàu. 20. Nhân viên gửi tàu 21. Nhân viên kiêm tra kỹ thuật 22. Nhân viên tín hiệu bãi gửi 23. Phân xưởng công tác hàng hoá thương vụ Để điều khiển công tác nhà ga người điều hành phải thuộc sơ đồ ga tính năng kỹ thuật của từng loại thiết bị nắm vững các chức danh trong ga .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    101    0    03-02-2023
299    111    1    03-02-2023
9    102    0    03-02-2023
14    102    2    03-02-2023
12    115    0    03-02-2023
34    76    0    03-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.