tailieunhanh - ĐỊNH LUẬT I NIUTON

Hiểu được nội dung và định luật I Niu –tơn. biết vận dụng vào các bài tập đơn giản. 2. Kỹ năng - Hiểu vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng Vật lý. - Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động phòng chống tại nạn giao thông. | ĐỊNH LUẬT INIUTON I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được nội dung và định luật I Niu -tơn. biết vận dụng vào các bài tập đơn giản. 2. Kỹ năng - Hiểu vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng Vật lý. - Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống nhất là chủ động phòng chống tại nạn giao thông. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Dụng cụ minh hoạ thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê. - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về chuyển động thẳng đều . 2. Học sinh - Ôn tập kiến thức vế lực và tác dụng lực. 3. Gợi ý dụng CNTT - Chuẩn bị một số hình ảnh một số video về thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê. - Chuyển các câu hỏi 1 và 2 SGK thành các câu trắc nghiệm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. ổn định lớp. Kiểm tra sỹ số và Giới thiệu vị trí của bài học 1 phút 2 .Kiểm tra bài c ũ 5 phút . a. Phát biểu khái niệm về tổng hợp và phân tích lực b. Xác định các lực thành phần trong dây treo quả nặng gá trên tường 3. Hoạt động dạy học. Hoạt động 1 Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa định luật I Niu-tơn. 10 phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Xem SGK mục 1 và 2 SGK. - Yêu cầu HS xem SGK mục 1 và 2. - Phát biểu định luật I Niu - tơn. - Đọc SGK -Trả lời câu hỏi về vật cô lập khái niệm quán tính. - Trả lời câu hỏi C2. - Nêu ý nghĩa của định luật I Niu-tơn. lêu câu hỏi về quan niệm A-ri- xtôt và luận của Ga-li-lê. hận xét câu trả lời. êu câu hỏi C1. hận xét câu trả lời. lường dẫn HS vận dụng tính quy nạp để ih luật I Niu - tơn. - Nhận xét câu trả lời của HS và điều chỉnh nội dung câu trả lời cho chính xác. - Yêu cầu HS đọc SGK. - Nêu câu hỏi. - Nhận xét câu trả lời. - Nêu câu hỏi C2. - Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 2 Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng. 15 phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Quan sát GV làm thí nghiệm. - Ghi kết quả và xử lý kết quả. - Nêu kết luận về thí nghiệm. - Làm thí nghiệm biểu diễn. - Yêu cầu HS ghi kết quả và xử lý kết quả. - Yêu cầu HS nêu Nhận xét và kết luận. - Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 3 Bài tập vận dụng 15 phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.