tailieunhanh - ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 5

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi cấp tốc môn toán 2011 - đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐÊ 5 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 7 điểm 2 x 4 Câu I 2 điểm Cho hàm sô y 1 - x 1 . Khảo sát và vẽ đồ thị C của hàm sô trên. 2 . Gọi d là đường thẳng qua A 1 1 và có hệ sô góc k. Tìm k sao cho d cắt C tại hai điểm M N và MN 3a ĨỠ. Câu II 2 điểm http 25 Biên soạn Trần Duy Thái I x y x y 12 1 . Giải hệ phương trình 5 --- Iyjxx y2 12 2 . Giải phương trình 2sin2 x sin 2 x sin x cos x 1 0 . 7Ỉ Câu III 1 điểm Tính tích phân I í 3sin x 2cos x dx 0 sin x cos x 3 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp cụt tam giác đều ngoại tiếp một hình cầu bán kính r cho trước. Tính thể tích hình chóp cụt biết rằng cạnh đáy lớn gấp đôi cạnh đáy nhỏ. Câu V 1 điểm Tìm m để phưong trình sau có 2 nghiệm phân biệt 10x 2 8x 4 m 2x 1 .vx2 1. PHẢN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ làm một trong hai phần Phần 1 hoặc phần 2 1. Theo chương trình chuẩn. Câu 2 điểm 1. Cho A ABC có đỉnh A 1 2 đường trung tuyến BM 2x y 1 0 và phân giác trong CD x y 1 0. Viết phưong trình đường thẳng BC. x 2 1 2. Cho đường thẳng D có phưong trình y 2t - .Gọi A là đường thẳng qua điểm A 4 0 -1 z 2 2t song song với D và I -2 0 2 là hình chiếu vuông góc của A trên D . Trong các mặt phẳng qua A hãy viết phưong trình của mặt phẳng có khoảng cách đến D là lớn nhất. Câu 1 điểm Cho x y z là 3 số thực thuộc 0 1 . Chứng minh rằng 1 1 1. 5 ------- xy 1 yz 1 zx 1 x y z với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường 0 C x2 y2 4x -5 0 cùng đi qua M 1 0 . Viết phưong trình 2. Theo chương trình nâng cao. Câu 2 điểm 1 .Trong mặt phẳng tròn C x y 2x 2y 1 đường thẳng qua M cắt hai đường tròn C C lần lượt tại A B sao cho MA 2MB. 2 . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d và d lần lượt có phưong trình d x v 2 z và d y 3 5. 1 2 1 Viết phưong trình mặt phẳng a đi qua dvà tạo với d một góc 300 Câu 1 điểm Cho a b c là ba cạnh tam giác. Chứng minh 1 1 2 Y b c a I11I 1 2 I 3a b 3a c 2a b c J 3a c 3a b ĐAP AN ĐÊ 5 Câu Phần Nội dung I 2 0 1 1 0 Làm đúng đủ các bước theo So đồ khảo sát hàm số cho điểm tối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.