tailieunhanh - TIẾT 78: BÀI TẬP

Ôn tập toàn chương, củng cố lý thuyết Rèn luyện kỹ năng giải toán nhanh chóng, chính xác Làm bài kiểm tra 15’ Phương pháp: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở, kiểm tra viết. II. CHUẨN BỊ: Học sinh làm bài tập ở nhà. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định: B. Kiểm tra: Thông qua bài tập + kiểm tra 15’ C. Bài tập: PHƯƠNG PHÁP Cho: l = 0,42mm Uh = 0,95V Tính: A = ? | TIẾT 78 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Ôn tập toàn chương củng cố lý thuyết Rèn luyện kỹ năng giải toán nhanh chóng chính xác Làm bài kiểm tra 15 Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở kiểm tra viết. II. CHUÂN BỊ Học sinh làm bài tập ở nhà. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Thông qua bài tập kiểm tra 15 C. Bài tập PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Cho l 0 42mm Bài tập - Sách Bài tập trang 74 Uh 0 95V Hiệu điện thế Uh đặt giữa Anod và Katod đã làm cho dòng quang Tính A điện tắt hẳn. Do đó công của điện trường cản bằng động năng ban đầu cực đại của electron e. Uh Wđmax Theo công thức Einstein ta lại có Wđmax h - A Ấ A h - e . Uh 6 62-10 34a36108 -1 95 3 J Ả n 0 Vậy A 3 J 2eV Cho UAK 150 kV Bài tập - Sách bài tập trang 74 Uka - Khi e- đến đâp vào đối âm cực thì phần lớn động năng của e- 150kV được biến thành nhiệt làm nóng đối âm cực. Phần còn lại biến Tính lmin thành năng lượng của photon tia Rơnghen. Photon tia Ronghen sẽ có năng lượng cực đại ứng với tia Ronghen có bước sóng ngắn nhất nếu toàn bộ động năng của e- được biến thành năng lượng của photon đó nghĩa là hfmax h. Wđ mà Wđ Ả . min Vây lmin -h lmin -ỊO 3J0 . . 0 -1 . KA v 8 Kiểm tra 15 ĐỀ Lý thuyết Nêu và giải thích định luật 3 hiện tượng quang điện Bài tâp Katod của một tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện l0 0 66 mm. a. Tính công A cần thiết để tách e- ra khỏi kim loại b. Chiếu vào Katod một bức xạ có bước sóng l 0 33mm. Hãy tính động năng ban đầu cực đại và vận tốc cực đại khi e- ra khỏi kim loại ho m kg h e 1 c s ĐÁP ÁN Lý thuyết Nêu định luật 3 2đ Giải thích 3đ Bài tâp a. A 6 108 J 2đ Ả 6 7 v v 0 . b. Theo công thức Einstein hc A Eđmax Eđmax h - A mà h Ả Ả Ả 6j6A l J Eđmax - 3 v 7 J Eđmax 2 mv J 2E 9 1 n-19 c A V _ - x 0 8 10-6

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.