tailieunhanh - CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM

Biết cách dùng phương pháp toạ độ để thiết lập phương trình quỹ đạo của vật bị ném xiên, ném ngang. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các công thức để giải các bài tập về vật bị ném - Trung thực, Khách quan khi quan sát thí nghiệm kiểm chứng. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Thí nghiệm hình SGK. - Xem lại các công thức về toạ độ, vận tốc của chuyển động đều, chuyển động biến đổi đều, đồ thị của hàm số bặc. 2. Học sinh Ôn lại các công thức về. | CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Biết cách dùng phương pháp toạ độ để thiết lập phương trình quỹ đạo của vật bị ném xiên ném ngang. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các công thức để giải các bài tập về vật bị ném - Trung thực Khách quan khi quan sát thí nghiệm kiểm chứng. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Thí nghiệm hình SGK. - Xem lại các công thức về toạ độ vận tốc của chuyển động đều chuyển động biến đổi đều đồ thị của hàm số bặc. 2. Học sinh Ôn lại các công thức về toạ độ vận tốc của chuyển động đều chuyển động biến đổi đều đồ thị của hàm số bặc 2 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. ổn định lớp. Kiểm tra sỹ số và Giới thiệu vị trí của bài học 1 phút 2 .Kiểm tra bài cũ 5 phút . a. Phát biểu và viết biểu thức định luật III niu tơn b. Xác định lực và phản lực Nêu những đặc điêm của lực và phản lực 3. Hoạt động dạy học. Hoạt độngl Quỹ đạo của một vật bị ném và các đặc điểm của nó 15phút Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Quan sát suy nghĩ. Trả lời câu hỏi Quỹ - Yêu cầu HS quan sát đêm pháo hoa vòi đạo của vật bị ném có hình dạng như thế phun nước. Quan sát các hình ảnh trong phần nào đầu bài. - Trình bày câu trả lời. - Gợi ý về hình dạng của quỹ đạo của vật bị - Đọc SGK phần - Hoạt động nhóm tìm ném. phương trình quỹ đạo của vật bị ném. - Nêu bài toán trong phần đầu bài. - Trình bày kết quả hoạt động nhóm. - Yêu cầu HS bằng kiến thức của mìng đi xây -Thảo luận nhóm và trả lời câuhỏi SGK dựng phương trình quỹ đạo. - Làm việc cá nhân - Tổ chức hoạt động nhóm - Trình bày ý kiến cá nhân đưa ra công - Yêu cầu HS trình bày kết quả. thức và . - Lần lượt nêu các câu hỏi SGK - Nhận xét câu trả lời. - Yêu cầu HS vận dụng các KQ trong phần trên đê giải bài toán về vật ném ngang. - Nhận xét câu trả lời của HS. Hoạt động 2 Thí nghiệm kiêm chứng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Đọc SGK xem H . - Quan sát GV làm thí nghiệm. - Tiến hành làm thí nghiệm ghi kết quả xử lý kết quả làm thí nghiệm - Yêu cầu HS

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.