tailieunhanh - ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 4

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi cấp tốc môn toán 2011 - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐÊ 4 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm Cho hàm số y xx - 3x - 1 m C với m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số C khi m 1. 2. Tìm các gíá trị của m để đồ thị của hàm số C có hai điểm cực trị và chứng tỏ rằng hai điểm cực trị này ở về hai phía của trục tung. Câu II 2 0 điểm 1. Giải phương trình 8cos3 x 65 2 sin3 2x 3 2cos - - 4x .cos2x 16cos x. 2. Tính tích phân I 7------7. p J ex 1 x2 1 Câu III 2 0 điểm 1. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình m e2 4e2x 1 có nghiệm thực . 2. Chứng minh x y z 1 1 1 12 với mọi số thực x y z thuộc đoạn 1 3 . L x y z Câu IV 7 0 điểm Cho hình chóp có chân đường cao là H trùng với tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC và AB AC 5a BC 6a . Góc giữa mặt bên SBC với mặt đáy là 600 .Tính theo a thể tích và diện tích xung quanh của khối chóp . II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm . Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B. A. Theo chương trình chuẩn Câu Va 7 0 điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A với A 2 0 và G 1 -5 3 là trọng tâm . Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Câu 2 0 điểm 1. Giải phương trình log3 12x 2 x 1. 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y x -1 Inx. B. Theo chương trình nâng cao Câu Vb 7 0 điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A 0 1 và phương trình hai đường trung tuyến của tam giác ABC qua hai đỉnh B C lần lượt là - 2x y 1 0 và x 3y -1 0. Tìm tọa độ hai điểm B và C. Câu 2 0 điểm 1. Giải phương trình 2log3 x 1 2log3 x-2 x. 2. Tìm giới hạn lim In 2 x . x 1 x 1 ĐÁP ÁN ĐÊ 4 Câu Ý NỘI DUNG Điểm Câu I Ý 1 Khi m 1 y x3 - 3x 1 . Tập xác định D R . 0 25 đ http 22 Biên soạn Trần Duy Thái 2 0đ 1 0 đ Giới hạn lim y -cn lim y w. x -S- x X y 3x2 - 3 y 0 x 1. 0 25 đ Bảng biến thiên . Hàm số đồng biến trên khoảng -X -1 1 x và nghịch biến trên khoảng -1 1 . Hàm số đạt CĐ tại x -1 yCĐ 3 và đạt CT tại x 1 yCT -1 . 0 25 đ Điểm đặc biệt ĐT cắt Oy tại 0 1 và qua -2 -1 2 3 . Đồ thị không cần tìm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.