tailieunhanh - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẤN ĐỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

biệt hao mòn và khấu haoTSCĐ a. Hao mòn TSCĐ. Trong quá trình sử dụng nhìn chung TSCĐ không bị thay đổi hình thái hiện vật, nhng năng lực sản xuất (giá trị sử dụng) và kèm theo đó là giá trị của chúng bị giảm dần theo thời gian | KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẤN ĐỀ KHẤU HAO TSCĐ. biệt hao mòn và khấu haoTSCĐ a. Hao mòn TSCĐ. Trong quá trình sử dụng nhìn chung TSCĐ không bị thay đổi hình thái hiện vật nhng năng lực sản xuất giá trị sử dụng và kèm theo đó là giá trị của chúng bị giảm giảm giá trị của TSCĐ gọi là sự hao mòn TSCĐDo hao mòn mà lợi ích kinh tế do TSCĐ mang lại bị giảm dần theo thời gian trong cuộc đời hữu ích của TSCĐ Có hai loại hao mòn -Hao mòn hữu hình Là sự hao mòn vật lý trong quá trình sử dụng do bị cọ xát bị ăn mòn bị h hỏng từng bộ phận. Hao mòn hữu hình thể hiện dới hai dạng Thứ nhất Hao mòn hữu hình dới dạng kỹ thuật xảy ra trong quá trình sử dụng Thứ hai Hao mòn do tác động của thiên nhiên độ ẩm hơi nớc không khí. không phụ thuộc vào việc sử dụng Do có sự hao mòn hữu hình nên TSCĐ mất dần giá trị và gía trị sử dụng lúc ban đầu cuối cùng phải thay thế bằng một TSCĐ khác -Hao mòn vô hình Là sự giảm giá trị của TSCĐ do tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà TSCĐ đợc sản xuất ra ngày càng nhiều tính năng với năng suất cao hơn và chi phí thấp nền kinh tế thị trờng biểu hiện của hao mòn vô hình rất đa dạng TSCĐ có thể bị mất giá do nhiều nguyên nguyên nhân cơ bản có thể là Thứ nhất TSCĐ cũ có thể bị mất giá do TSCĐ mới đợc sản xuất ra với giá cả nh cũ nhng có năng lực sản xuất cao hơn Thứ hai TSCĐ cũ bị mất giá do TSCĐ mới đợc sản xuất ra có công suất bằng TSCĐ cũ nhng giá lại rẻ hơn Thứ ba TSCĐ cũ có thể bị mất giá do sản phẩm của chúng sản xuất ra không còn phù hợp với thị hiếu ngời tiêu nói cách khác trong trờng hợp này máy móc đã bị mất giá vì chu kỳ sống của máy móc đã không ăn khớp với chu kỳ sống của sản phẩm do nó làm ra. Cũng tơng tự TSCĐ cũng bị mất giá do nguyên vật liệu sản xuất bị thay đổi năng lợng nhiên liệu đợc thay thế bằng loại thờng đối với những TSCĐ có hình thái vật chất bị cả hai loại hao mòn hao mòn hữu hình và vô hình. Còn đối với TSCĐ không có hình thái vật chất thì chỉ bị hao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.