tailieunhanh - Tổ Chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt Phần 9

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt phần 9', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | cấp thẻ chiếm tỷ lệ không cao trong tổng số hướng dẫn viên hoạt động. Số hướng dẫn viên thông thạo tiếng Nhật Hàn. ít 3. Chất lượng phục vụ không cao thể hiện trên những mặt chủ yếu sau - Cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém không đồng bộ và chưa phù hợp với du khách quốc tế - Phát sinh nhiều chi phí bất ngờ không nằm trong chương trình và chiếm tỷ trọng tương đối cao - Nạn quấy nhiễu du khách đặc biệt là du khách nước ngoài. 4. Hạn chế về mặt quảng bá xúc tiến du lịch. Chính vì hạn chế trong khâu xúc tiến quảng bá du lịch nên DLVN vẫn còn khá xa lạ với nhiều người đặc biệt là du khách quốc tế 5. Môi trường du lịch còn kém hấp dẫn vì vậy dù Việt Nam nằm trong vùng có tiềm năng du lịch và sở hữu nhiều tài nguyên du lịch có giá trị người dân Việt Nam mến khách an ninh trật tự tốt nhưng lượng khách đến Việt Nam chỉ bằng 1 5 so với Malaixia 1 4 so với Thái Lan 1 3 so với Singapore. . Khái quát về du lịch ĐSVN ĐSVN có lịch sử hình thành phát triển hơn một thế kỷ và đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước ngày nay. ĐSVN có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hoá hành khách phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế văn hoá xã hội và giao lưu giữa các vùng miền và quốc tế cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc phòng toàn vẹn lãnh thổ. Hiện nay mạng lưới ĐSVN gồm 7 tuyến với tổng chiều dài hơn 3000 km chạy qua hầu hết các trung tâm kinh tế văn hoá xã hội và danh lam thắng cảnh của cả nước. Đây là một lợi thế to lớn để phát triển kinh doanh du lịch trong Doanh nghiệp ĐSVN. Về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ĐSVN có hơn 30 khách sạn nhà nghỉ với 780 phòng được phân bố tại các thành phố và khu du lịch lớn của cả nước trong đó có 9 khách sạn với 250 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các Xí nghiệp vận tải đường sắt và ga lớn đều có hệ thống nhà nghỉ nhà lưu trú đủ điều kiện phục vụ CBCNV trong ngành và du khách. Bên cạnh đó các đơn vị đều sở hữu phương tiện ô tô đến 12 hoặc 15 chỗ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.