tailieunhanh - BÀI TẬP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC

Hiểu phương pháp giải bài tập động lực học. - Vẽ được hỡnh biểu diễn cỏc lực chi phối chuyển động của vật. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các định luật Niu – tơn để giải bài toán về chuyển động của vật. - Tư duy lôgic và giải bài tập. | BÀI TẬP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC I. MỤC TIÊU 1. kiến thức - Hiểu phương pháp giải bài tập động lực học. - Vẽ được hỡnh biểu diễn cỏc lực chi phối chuyển động của vật. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các định luật Niu - tơn để giải bài toán về chuyển động của vật. - Tư duy lôgic và giải bài tập. B. CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn Xem lại Các định luật Niu - tơn tổng hợp và phõn tớch lực lực ma sỏt lực hướng tâm. 2. Học sinh ễn tập về các định luật Niu - tơn tổng hợp và phõn tớch lực lực ma sỏt lực hướng tâm. C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1 5phỳt Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Suy nghĩ nhớ lại về lực ma sỏt lực hướng tâm - Trình bày cõu trả lời. - Nờu cõu hỏi về lực ma sỏt lực hướng tâm. - Nhận xột câu trả lời cho điểm. Hoạt động 2 Tỡm hiều chung về hai loại bài toỏn động lực học. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Đọc bài tập 1 SGK - Phõn tớch bài tập - Suy nghĩ và trả lời cõu hỏi. - Vẽ hỡnh giải bài tập - Đưa ra phương pháp chung giải bài tập động lực học - Xem bài 2 SGK phân tích đưa ra phương pháp giải. - Trình bày cõu trả lời. - Ghi nhớ các bước giải bài toán động lực học. - Yêu cầu một HS đọc to rừ ràng cho cả lớp nghe phần đầu bài. - Nêu câu hỏi nhận biết đại lượng chung trong cả hai loại bài toán. - Nhận xột cõu trả lời. - Yêu cầu HS đọc bài 1 và bài 2 trong SGK. - Nêu câu hỏi yêu cầu HS đưa ra cách giải bài toán động lực học. - Gợi ý về cỏc bước giải bài toán động lực học. - Nhận xột cõu trả lời. Nhấn mạnh cỏc bước giải. Hoạt động 3 12 phỳt Bài tập vận dụng củng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Suy nghĩ và trả lời bài tập 1 SGK. - Nờu bài tập 1 SGK. - Giải bài tập 2 SGK. - Nhận xột cõu trả lời của HS. - Trình bày lời giải bài tập 2. - Nờu bài tập 2 SGK. - Trình bày lời giải bài tập 3. - Nờu bài tập 3 SGK. - Ghi tóm tắc các kiến thức cơ bản - Nhận xột lời giải bài 2 và 3 của HS. Phương pháp giải bài toán động lực - Đánh giá nhận xột kết quả giờ dạy. học. Hoạt động 5 3 phỳt Hướng dẫn về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.