tailieunhanh - Lập trình Android: Gửi và nhận SMS

Có nhiều ứng dụng đòi hỏi nhắn tin tự động cho 1 điện thoại khác hay nhận tin nhắn từ 1 điện thoại khác. Trong bài viết này mình sẽ làm 1 ứng dụng dùng để đọc bất cứ tin nhắn nào đến máy tính. | .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.