tailieunhanh - TIẾT 75: QUANG TRỞ VÀ PIN QUANG ĐIỆN

Khái niệm về hiện tượng quang dẫn và về hiện tượng quang điện bên trong. - Khái niệm, cấu tạo và hoạt động của quang trở và pin quang điện. - Những ưu điểm của quang trở so với tế bào quang điện chân không. B. Kỹ năng: - Phân biệt được hiện tượng quang điện bên trong và hiện tượng quang điện bên ngoài. - Giải thích được hoạt động của quang trở và pin quang điện. - Giải được những bài toán đơn giản về quang trở và pin quang điện. . | TIẾT 75 QUANG TRỞ VÀ PIN QUANG ĐIỆN I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Khái niệm về hiện tượng quang dẫn và về hiện tượng quang điện bên trong. - Khái niệm cấu tạo và hoạt động của quang trở và pin quang điện. - Những ưu điểm của quang trở so với tế bào quang điện chân không. B. Kỹ năng - Phân biệt được hiện tượng quang điện bên trong và hiện tượng quang điện bên ngoài. - Giải thích được hoạt động của quang trở và pin quang điện. - Giải được những bài toán đơn giản về quang trở và pin quang điện. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ Học sinh xem Sgk GV Chuẩn bị máy tính sử dụng năng lượng mặt trời hoặc máy đo ánh sáng làm dụng cụ trực quan. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ôn định B. Kiểm tra 1. Hiện tượng quang điện là gì Nêu thí nghiệm có hiện tượng quang điện 2. Trình bày thí nghiệm với tế bào quang điện và nêu kết quả C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Nhắc lại liên kết trong bán dẫn là I. HIỆN TƯỢNG QUANG DẪN liên kết gì liên kết cộng hóa trị ở Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng điện trở của chất điều kiện bình thường liên kết này bán dẫn giảm mạnh khi bị chiếu sáng gọi là hiện tượng như thế nào bền vững - bán dẫn ẫn giảm mạnh khi bị chiếu sáng gọi là hiện tượng là chất gì điện môi quang dẫn. - Bán dẫn là một kim loại khi chiếu 1. Sự tạo thành hạt mang điện bởi ánh sáng có bước sóng thích hợp Trong hiện tượng quang dẫn khi bán dẫn hấp thụ 1 thì bán dẫn các photon làm bứt ra photon của ánh sáng kích thích sẽ giải phóng 1 e- liên các e- liên kết - tạo thành e- tự do kết để nó trở thành e- tự do chuyển động trong khối bán chỗ thiếu e- - tạo thành lỗ trống. e- dẫn đó và gọi là e- dẫn. và lỗ trống chuyển động tự do Ngoài ra chỗ e- liên kết được giải phóng để lại một trong bán dẫn - làm cho bán dẫn bị chỗ trống mang điện tích dương và lỗ trống này cũng chiếu sáng sẽ trở nên dẫn điện tốt. có thể chuyển động và tham gia vào quá trình dẫn điện. - Phân biệt giữa hiện tượng quang 2. Hiện tượng quang điện bên trong và bên ngoài điện bên trong và hiện tượng quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN