tailieunhanh - TIẾT 73: THUYẾT LƯỢNG TỬ VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN

Ba định luật quang điện; Thuyết lượng tử và khái niệm photon; công thức Einstein về hiện tượng quang điện; khái niệm lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng. B. Kỹ năng: - Vận dụng Thuyết lượng tử để giải thích các định luật quang điện. - Giải các bài toán đơn giản về hiện tượng quang điện (tính giới hạn quang điện, tính công thoát, áp dụng công thức Einstein về hiện tượng quang điện, áp dụng công thức E = hf) C. Phương pháp: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở | TIẾT 73 THUYẾT LƯỢNG TỬ VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm - Ba định luật quang điện Thuyết lượng tử và khái niệm photon công thức Einstein về hiện tượng quang điện khái niệm lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng. B. Kỹ năng - Vận dụng Thuyết lượng tử để giải thích các định luật quang điện. - Giải các bài toán đơn giản về hiện tượng quang điện tính giới hạn quang điện tính công thoát áp dụng công thức Einstein về hiện tượng quang điện áp dụng công thức E hf C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ Học sinh xem Sgk. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Trình bày thí nghiệm với tế bào quang điện và nêu những kết quả của nó C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. Nhắc lại ở bài hiện tượng quang điện I. CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN Học 1. Để xảy ra được hiện tượng quang điện thì Sgk trang 190-191 bước sóng của chùm ánh sáng kích thích phải 1. Đinh luậtl có giá trị như thế nào - Với mỗi kim loại dùng làm Katod có một 1 ánh sáng kích thích Ỉ0 bước sóng giới hạn l0 và gọi là giới hạn quang - Với mỗi kim loại khác nhau có giá trị l0 như điện. thế nào - Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi l l0 có giá trị l0 là khác nhau 2. I quang điện bảo hòa phụ thuộc đại lượng nào 2. Định luật 2 Iqđbh l-chùm ánh sáng kích thích Khi l l0 thì Iqđ bão hoa tỉ lệ 1 ánh sáng kích thích 3. - Khi bật ra khỏi kim loại mỗi e- quang điện có 3. Định luật 3 một vận tốc ban đầu v0 - năng lượng mà e- Động năng ban đầu cực đại của các e- quang thu được lớn nhất khi nó chuyển động trong điện Eđmax không phụ thuộc vào cường độ điện trường chùm ánh sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc - Để e- dừng lại thì điện trường sinh công cản vào bước sóng của ánh sáng kích thích và b ản mV có giá trị như thế nào eUh 1 chất kim loại làm Katod. Lưu ý để dòng quang điện triệt tiêu hoàn toàn - Mà giá trị của Uh phụ thuộc đại lượng nào thì công cản của điện trường động năng ban bước sóng ánh sáng kích thích mà bước đầu cực đại của các e- quang điện. Vậy sóng ánh sáng kích thích phụ thuộc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.