tailieunhanh - Quản trị khách sạn nhà hàng - CHƯƠNG II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN 1. Khái niệm: là một doanh nghiệp bao gồm trong đó nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, chỉ có tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh khách sạn mới có thể đồng thời đáp ứng hai yêu cầu mâu thuẩn nhau: + Thỏa mãn đến mức cao nhất nhu cầu về chất lượng sản phẩm. Bảo đảm mang lại sự hài lòng tối đa cho khách. + Thực hiện mục đích của doanh nghiệp: nguồn thu phải bù đắp chi phí và có lãi . | CHƯƠNG II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN 1. Khái niệm là một doanh nghiệp bao gồm trong đó nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau chỉ có tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh khách sạn mới có thể đồng thời đáp ứng hai yêu cầu mâu thuẩn nhau Thỏa mãn đến mức cao nhất nhu cầu về chất lượng sản phẩm. Bảo đảm mang lại sự hài lòng tối đa cho khách. Thực hiện mục đích của doanh nghiệp nguồn thu phải bù đắp chi phí và có lãi 2. Nôi dung và bản chất của hoạt đông kinh doanh khách sạn Vấn đề cơ bản nhất của hoạt động trong khách sạn là là giải quyết mối quan hệ giữa giá cả chất lượng. Nếu tăng chất lượng mà không quan tâm đến chi phí thì chi phí sẽ tăng tăng giá khách không hài lòng mất khách hàng hoặc nếu không tăng giá thì lợi nhuận của khách sẽ giảm không thực hiện được mục tiêu của doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận . Tuy nhiên về lâu dài một chất lượng phục vụ cao so với một mức giá nhất định sẽ tạo nên sự nổi tiếng mang lại khách hàng doanh thu và lợi nhuận vì thế mà tăng lên. Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lâu dài là một vấn đề phức tạp. Hơn nữa việc thực hiện hai yêu cầu này lại diễn ra trong sự ràng buộc của nhiều yếu tố Ràng buộc về giá cả Giá cả là do thị trường quyết định chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sự cạnh tranh. Ràng buộc về nguồn lực hoạt động của doanh nghiệp trong giới hạn khả năng huy động vốn thu hút lao động khả năng của những nhà cung cấp. Ràng buộc về mặt xã hội Thực hiện hai yêu cầu trên trong điều kiện hàng loạt những ràng buộc. Hơn nữa khách sạn là một doanh nghiệp bao gồm trong đó nhiều hoạt động kinh doanh có đặc điểm kinh tế - kỹ thuật khác nhau sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau. Tất cả những điều trên đòi hỏi khách sạn phải nghiên cứu đặc điểm của ngành kinh daonh khách sạn và đặc điểm của bản thân mình nghiên cứu tgìm một phương án tổ chức hợp lý nhất phù hợp với đặc điểm và điều kiện cuả mình. - Kinh doanh khách sạn là hoạt động đòi hỏi vốn đầu tư lớn chi phí cho bảo dưỡng cao sử

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN