tailieunhanh - Nguyên lý kế toán Phần 1

Để có thể nhận định một cách chính xác và đầy đủ về một doanh nghiệp tất nhiên cần phải có những đánh giá toàn diện về các mặt: hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính; quản trị marketing, nhân sự, trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ, định hướng chiến lược; môi trường kinh tế vĩ mô v rất nhiều khía cạnh khác không dễ định lượng được. | Nguyên lý kế toán i NGUYỄN TẤN BÌNH Chủ biên NGUYÊN LÝ KẾTOÁN Tham gia biên soạn Lê Minh Đức Phan Đức Dũng Nguyễn Trần Huy ĐẠI HỌC MỞ Lưu hành nội bộ 2006 ii LỜI NÓI ĐẦU Để có thể nhận định một cách chính xác và đầy đủ về một doanh nghiệp tất nhiên cần phải có những đánh giá toàn diện về các mặt hoạt động kinh doanh đầu tư và tài chính quản trị marketing nhân sự trình độ quản lý kỹ thuật công nghệ định hướng chiến lược môi trường kinh tế vĩ mô v rất nhiều khía cạnh khác không dễ định lượng được. Tuy nhiên bao giờ cũng vậy để tìm hiểu bước đầu về một doanh nghiệp hay một tổ chức người ta không thể không đọc các báo cáo tài chính đó là cửa sổ quan trọng nếu không muốn nói là duy nhất của bước đầu tiếp cận. Báo cáo tài chính thể hiện kết quả cuối cùng của tất cả các nỗ lực được ghi nhận lại một cách khoa học và khách quan bởi công tác kế toán. Trong cơ chế cạnh tranh hội nhập và xu hướng kinh tế toàn cầu kế toán càng không thể dừng lại ở công việc ghi chép đơn thuần các giao dịch kinh tế phát sinh mà còn phải biết sử dụng các công cụ tài chính như là một sức mạnh thực sự để đạt đến mục tiêu. Hơn nữa với tốc độ phát triển của khoa học công nghệ hình ảnh kế toán giấy với bút đã được thay thế bằng máy tính. Đã đến lúc đối xử với kế toán như một khoa học và nghiên cứu chúng bằng thái độ nghiêm túc. Quyển sách được trình bày theo kiểu xẻ dọc . Theo đó mặc dù mỗi chương là một chủ đề nhưng từng chương đều dẫn đến mục tiêu cuối cùng các báo cáo tài chính. Mục tiêu của quyển sách nhằm đến những vấn đề căn bản của kế tóan dễ đọc vì chủ đích cho những người mới bắt đầu. Do vậy nhiều nội dung nghiệp vụ mang tính chuyên sâu sẽ không được đề cập trong quyển sách này. Tác giả.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG