tailieunhanh - PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Phần 3

Hoạt động Đội nhằm giáo dục toàn diện thiếu nhi theo 5 điều Bác Hồ dạy để các em trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ. b) Ý nghĩa : – Hoạt động Đội nhằm tập hợp thiếu nhi để thông qua đó giáo dục các em. | a Mục đích Hoạt động Đội nhằm giáo dục toàn diện thiếu nhi theo 5 điều Bác Hồ dạy để các em trở thành con ngoan trò giỏi đội viên tốt phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ. b Ý nghĩa - Hoạt động Đội nhằm tập hợp thiếu nhi để thông qua đó giáo dục các em. Hoạt động Đội tạo môi trường để các em tìm hiểu tham gia vào thực tiễn lao động sản xuất văn hoá xã hội . của cuộc sống. - Hoạt động Đội tạo điều kiện để các em thể hiện tự khẳng định mình trước tập thể qua đó xác định trách nhiệm của mình trong việc củng cố và phát triển tổ chức Đội. - Hoạt động Đội để Đội TNTP phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. - Hoạt động Đội góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các thành viên trong tổ chức Đội xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Qua hoạt động Đội giúp các em có điều kiện tham gia những hoạt động thực tiễn củng cố bổ sung và nâng cao kiến thức đồng thời hoạt động Đội cũng là nơi thể hiện tinh thần dân chủ. 2. Tính chất giáo dục của hoạt động Đội . Tính mục đích Cần phải đảm bảo đầy đủ 3 yếu tố sau - Thỏa mãn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đại đa số đội viên. - Đáp ứng nhu cầu rèn luyện đội viên một cách toàn diện nâng cao chất lượng đội viên xây dựng và phát triển tổ chức Đội. - Đảm bảo tính công ích xã hội gắn chặt vào nhiệm vụ chính trị của nhà trường của địa phương và lợi ích của xã hội trong từng giai đoạn cụ thể. Xuyên suốt 3 yếu tố trên là nội dung giáo dục Cộng sản chủ nghĩa theo 5 điều Bác Hồ dạy nhằm thông qua các hoạt động của Đội để xây dựng tổ chức Đội vững mạnh theo đúng yêu cầu của Điều lệ Đội góp phần hoàn thiện mục tiêu đào tạo con người toàn diện. . Tính tổ chức - Hoạt động giáo dục của Đội là hoạt động theo chương trình kế hoạch do các em xây dựng nên và được cấp bộ Đoàn cùng cấp phê duyệt. - Hoạt động Đội được toàn thể các em đội viên thiếu nhi tham gia dưới sự điều khiển của chỉ huy Đội và sự hướng dẫn của Phụ trách Đội. - Hoạt động giáo dục của Đội diễn ra theo quy trình xác định có sự chuẩn bị chu đáo có tổng kết đánh