tailieunhanh - TIẾT 69: TIA HỒNG NGOẠI - TIA TỬ NGOẠI

Thí nghiệm phát hiện ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại. - Định nghĩa tia hồng ngoại; nguồn phát ra tia hồng ngoại; các tính chất và tác dụng của tia hồng ngoại. - Định nghĩa tia tử ngoại; nguồn phát ra tia tử ngoại; các tính chất và tác dụng của tia tử ngoại. B. Kỹ năng: Giải thích một số ứng dụng của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, căn cứ vào các tính chất và các tác dụng của các tia đó | TIẾT 69 TIA HỒNG NGOẠI - TIA TỬ NGOẠI I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm - Thí nghiệm phát hiện ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại. - Định nghĩa tia hồng ngoại nguồn phát ra tia hồng ngoại các tính chất và tác dụng của tia hồng ngoại. - Định nghĩa tia tử ngoại nguồn phát ra tia tử ngoại các tính chất và tác dụng của tia tử ngoại. B. Kỹ năng Giải thích một số ứng dụng của tia hồng ngoại và tia tử ngoại căn cứ vào các tính chất và các tác dụng của các tia đó. C. Phương pháp Diễn giảng gợi mở. II. CHUẨN BỊ Học sinh xem Sgk. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Không C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG GV nhắc lại hoạt động của cặp pin I. THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN TIA HỒNG NGOẠI nhiệt điện VÀ TIA TỬ NGOẠI Mô tả thí nghiệm như Sgk và vẽ hình Thí nghiệm Sgk - Sgk. Anh sáng hồ quang điện được chiếu vào khe S của máy Gợi ý cho học sinh trả lời quang phổ - trên kính ảnh F ta thu được một quang - Trong vùng ánh sáng đơn sắc kim phổ liên tục. điện kế lệch vì sao ánh sáng đã tác Đặt màn chắn trên có khoét một khe hẹp để tách một dụng nhiệt chùm đơn sác nào đó cho chùm đơn sác này chiếu vào - Ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy một mối hàn của một pin nhiệt điện nhạy còn mối hàn kim điện kế vẫn bị lệch vì sao kia giữ ở một nhiệt độ nhất định. GV kết luận về vùng hồng ngoại Điện kế G chỉ một giá trị I 0 chứng tỏ chùm sáng và tử ngoại. đó có tác dụng nhiệt và tác dụng nhiệt của các chùm sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. Di chuyển khe hẹp và mối hàn ra khỏi vùng ánh sáng nhìn thấy vùng quang phổ liên tục thì ta vẫn thấy điện kế chỉ một giá trị I 0 nào đo chứng tỏ ngoài vùng sáng nhìn thấy được còn có những vùng sáng không nhìn thấy được và các chùm sáng đó cũng có tác dụng nhiệt. Kết luận - Ánh sáng đơn sắc đã có tác dụng nhiệt và sự tác dụng nhiệt của các chùm đơn sắc khác nhau thì khác nhau. - Ngoài vùng dãi màu liên tục vẫn còn có những loại vùng ánh sáng hay còn gọi là bức xạ nào đó mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Đó là vùng tia hồng ngoại và tia tử ngoại. GV trình bày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN