tailieunhanh - Donald và bạn hữu 8

Tham khảo sách 'donald và bạn hữu 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRUYỆN TRANH SONG NGỨ VIỆT- anh Ịl ISNep s NHÀ XUÀT BẢN TRÉ SAIGON TIMES GROUP Disney Enterprises. Inc. Saigon Times Group hợp tác xuất bản vớíNhà Xuât bản Trẻ Theo hợp đổng li-xâng cùa Walt Disney dành cho Salgon Times Group XV CHUỘT MICKEY __ Bí mật của chiếc tủ sắt không an toàn Người dich PHAN VIẺT DÚNG 1. ông bạn già Fred Herring vốn thích đùa vui. nhưng nay những tháng ngày vui nhộn của ông đã hết tôi xin đoc di chúc cho các người nghe . 2. Phù Mình chưa bao giờ dì chuyển một1 cái tủ sắt nặng như vầy ca Cái gi bện trong . vậy khồng biết mắy cục đá chắc iniaD .com 3. Dám lăm à Anh biết Fred mà Chậc Chuyện gì cúng đùa được câ D941O7 9. Một bì thư. chẳng cổ gì trong đỏ cả 10. Thật lạ lùng Nhưng dé tiếp tục. Qua chúc thư này tôi để lại Xí nghiệp vui cười và tất cà chuông điện vui 12. Hic Điển hình là mấy cái ghế nệm kêu ằm ĩ cùa bố 1 Old Fred Herring loved a good gag. but now 7 Shhh 11. .cho ba đứa con yêu quý cùa tôi Ted Red và Ned. Hây luôn luôn nhớ châm ngôn của chúng ta hỡi các con Sự khổ chiu là sàn phẩm quan Li . ÃaII that his joking days are over. I d like to read the will to you 2. Whoofl I never moved a safe this heavy What s Inside rocks 3. Could be You know Fred Chuckle Anything lor a ịoke 4. CREEAK 5. FRED HEARRING and Ned. Always remember our motto kids Bad 8. . And to my good friend Mickey Mouse who loves my tricks and puzzles Here s one he ll really enjoy 9. An envelope. with nothing in it 10. Most curious But to continue. I hereby leave my fabulous Fun Factory and all the ịoy buzzers. Itching powder and x-ray specs inside. taste is our most important product 12. Sniff Pop s whoopee cushions were classic 13. Furthermore since it takes more than funny money to run a factory my children shall have my safe and everything Inside You ll find it s worth its weight in gold 14. Wow Wonder what s in here 6. Why one time he even. 11. .to my three Deloved children Ted Red 2 15. Chĩ CÓ một cách để biết anh bạn ạ Đáy là mã sốl 16 ồ. tốt lắm Mọi thứ đều .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.