tailieunhanh - TIẾT 68: QUANG PHỔ VẠCH

Khái niệm về quang phổ vạch phát xạ, những đặc điểm và công dụng của quang phổ vạch phát xạ; khái niệm về quang phổ vạch hấp thụ, cách thu và điều kiện để có được quang phổ vạch hấp thụ; mối liên hệ giữa quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của cùng một nguyên tố. - Khái niệm về phép phân tích quang phổ và tiện lợi của phép phân tích quang phổ. | TIẾT 68 QUANG PHỔ VẠCH I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Khái niệm về quang phổ vạch phát xạ những đặc điểm và công dụng của quang phổ vạch phát xạ khái niệm về quang phổ vạch hấp thụ cách thu và điều kiện để có được quang phổ vạch hấp thụ mối liên hệ giữa quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của cùng một nguyên tố. - Khái niệm về phép phân tích quang phổ và tiện lợi của phép phân tích quang phổ. B. Kỹ năng cơ bản - Phân biệt được 3 loại quang phổ quang phổ liên tục quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ. - Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập định tính đơn giản về các loại quang phổ trong sách bài tập. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Quang phổ liên tục định nghĩa do nguồn nào phát ra đặc điểm và ứng dụng C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Ví dụ để thu được quang phổ vạch hấp thụ của khí quyển - I. QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ 1. Định nghĩa Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm một hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm trên 1 nền tối. 2. Nguồn phát Các chất khí bay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng. 3. Đặc điểm - Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vị trí màu sắc và độ sáng tỉ đối của các vạch màu. - Như vậy mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó. 4. Ứng dụng Nhận biết sự có mặt của một nguyên tố trong các hỗn hợp hay trong hợp chất xác định thành phần cấu tạo và nhiệt độ của các vật. II. QUANG PHỔ VẠCH HẤP THỤ 1. Định nghĩa Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ có nguồn phát sáng mặt trời có dựng những vạch tối nằm trên một nền quang phổ liên tục. nhiệt độ cao phát ra quang phổ 2. Nguồn phát Trong vùng phát sáng của các vật bị nung liên tục. Ánh sáng mặt trời đi qua nóng có chất khí bay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát lớp khí quyển mặt trời có nhiệt sáng. độ thấp hơn đến trái đất cho ta 3. Điều kiện để thu được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.