tailieunhanh - [Khoa Học Vật Liệu] Bê Tông Asphalt Phần 6

Vẫn tồn tại một số bất đồng trong số các nhà hóa học liên quan đến cấu trúc của nhựa đường, tuy nhiên phổ biến nhất là nó được giả lập mô hình như là một chất keo, với asphaltenes? như là thể phân tán và maltenes? như là thể liên tục. | Hình . Thiết bị thí nghiệm kéo gián tiếp Mẫu thí nghiệm được chế tạo trên dụng cụ đầm xoay có thể dùng các mẫu hình trụ chế tạo theo Marshall hoặc các mẫu khoan trực tiếp từ mặt đường. Cho tải trọng tác dụng lặp một số lần cho đến khi thấy biểu đồ các biến dạng của các lần tải trọng tác dụng lặp đều như nhau. Đây là giai đoạn sơ bộ để làm mẫu tiếp xúc tốt với tấm truyền tải trọng có các biến dạng ổn định. Tiếp tục cho tải trọng trùng phục tác dụng khoảng từ 50 đến 200 lần cho đến khi biến dạng đàn hồi của những lần tác dụng kề nhau đều ổn định. Sau khi các biến dạng đàn hồi đã ổn định dưới tác dụng của tải trọng trùng phục kề nhau thì đo và ghi lại các biến dạng đàn hồi ngang và đứng tương ứng với ít nhất 3 chu kỳ tác dụng tải trọng kề nhau và lấy trị số trung bình. Tính toán mô đun đàn hồi E và hệ số poisson của mẫu bê tông asphalt tương ứng với nhiệt độ thời gian tác dụng tần số tác dụng lực theo các công thức sau E Mri -27 I. -5 . rt .27 Ht RI 359 - .27 RT 3-5a9VHt - -27 Trong đó ERI Mô đun đàn hồi tức thời MPa. Ert Mô đun đàn hồi tổng hợp MPa. pRI Hệ số poisson tức thời. pRT Hệ số poisson toàn bộ. P Tải trọng tác dụng trùng phục N. t Chiều cao mẫu mm. AHi Biến dạng ngang đàn hồi tức thời của mẫu mm. AHt Biến dạng ngang toàn bộ của mẫu mm. AVI Biến dạng đứng đàn hồi tức thời của mẫu mm. AVt Biến dạng đứng toàn bộ của mẫu mm. Các quy định với các loại thí nghiệm cường độ - từ biến nứt do nhiệt và cường độ nứt mỏi như sau a . Thí nghiệm cường độ - từ biến nứt do nhiệt - Nhiệt độ thí nghiệm cho thí nghiệm cường độ-từ biến để đánh giá khả năng chịu nứt do nhiệt của hỗn hợp bê tông asphalt ở nhiệt độ 0oC hoặc thấp hơn. Ba nhiệt độ điển hình được sử dụng để tính toán là 0 -10 và -20oC trong đó ít nhất phải sử dụng 2 nhiệt độ thí nghiệm. Giá trị nhiệt độ điển hình được sử dụng là -5 oC và -15oC. - Sau khi đã duy trì nhiệt độ thí nghiệm không đổi trong các mẫu thí nghiệm đủ thời gian cân bằng lại toàn bộ hệ thống đo và tác dụng một lực tĩnh có .