tailieunhanh - Ky_Thuat_Lap_Trinh_CSharp_2.0

Lập trình với C#. . Chương 1 ­ Kiến trúc của C# và .NET . Chương ­ Căn bản C# . 2. Chương ­ Hướng đối tượng trong C#. 3. Chương ­ Những chủ đề tiến bộ trong C#. 4. Chương ­ C# và các lớp cơ sở. 5. Chương ­ Lập trình trong môi trường .NET. 6. Chương ­ Windows Applications. 7. Chương ­ Assemblies. 8. Chương ­ Truy cập cơ sở dữ liệu với .NET. 9. Chương . . ­ Viewing .NET . Chương . . ­ Thao tác . Chương . . ­ File and Registry . Chương . . ­ Làm việc với Active dịch từ cuốn Professional C#, 2nd Edition, Xuất bản bởi Wrox Press Ltd Chương 1: C# và kiến trúc .NET. .Tổng quan:.Tôi muốn nhấn mạnh rằng đừng bao giờ xem xét ngôn ngữ C# một cách tách biệt, nó luôn đồng hành với "Bộ khung .NET". .C# là một trình biên dịch hướng .NET, nghĩa là tất cả các mã của C# luôn luôn chạy trên trên môi trường .NET Framework. .Điều đó dẫn đến 2 hệ quả sau: Cấu trúc và các lập luận C# được phản ánh các phương pháp luận của .NET ngầm bên dưới Trong nhiều trường hợp, các đặc trưng của C# thậm chí được quyết định dựa vào các đặc trưng của .NET, hoặc . thư viện lớp cơ sở của . bởi tầm quan trọng của .NET, nên các bạn cần phải biết sơ qua về .NET trước khi đi vào ngôn ngữ C#. Đây cũng .chính là mục đích của chương ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mã của các ngôn ngữ hướng .NET (bao gồm C#) được biên dịch và thực .thi. Đây là một lĩnh vực rộng, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về Microsoft Intermediate Language (MS­IL), ngôn ngữ trung .gian trong .NET mã của các ngôn ngữ khác đều phải được biên dịch về ngôn ngữ này trước khi thực thi. Cụ thể chúng ta sẽ .tìm hiểu xem cách thức mà MS­IL với phần dùng chung Common Type System (CTS) và Common Language Specification .(CLS) có thể cung cấp cho chúng ta sự tương hoạt giữa các ngôn ngữ hướng .NET. Chúng ta cũng sẽ trình bày các ngôn ngữ .biết .NET khác bao gồm VB và C++.Sau đó chúng ta sẽ xem xét các đặc trưng khác của .NET, bao gồm các assembly, các namespace, và thư viện lớp cơ bản .của .NET. Chúng ta sẽ kết thúc chương này bằng việc liệt kê vắn tắt về các loại ứng dụng mà chúng ta có thể tạo ra trong .C#Mối quan hệ giữa C# và .NET. C# là một ngôn ngữ lập trình mới, và được biết đến với hai lời chào: Nó được thiết kế riêng để dùng cho Microsofts .NET Framework (Một nền khá mạnh cho sự phát triển, triển khai, . hiện thực và phân phối các ứng dụng). Nó là một ngôn ngữ hoàn toàn hướng đối tượng được thiết kế dựa trên kinh nghiệm của các ngôn ngữ hướng đối . tượng điều quan trọng cần nhớ C# là một ngôn ngữ độc lập. Nó được thiết kế để có thể sinh ra mã đích trong môi trường NET, nó không phải là một phần của .NET bởi vậy có một vài đặc trưng được hỗ trợ bởi .NET nhưng C# không hỗ trợ và .bạn cũng đừng ngạc nhiên khi có những đặc trưng C# hỗ trợ mà .NET không hỗ trợ (chẳng hạn như quá tải toán tử)Để tạo được những ứng dụng mang tính hiệu quả cao, chúng ta sẽ xem qua về hoạt động của . Language tâm của .NET framework là môi trường thời gian chạy, gọi là Common Language Runtime (CLR) hoặc .NET .runtime. Mã của các điều khiển trong CLR thường là mã có nhiêu, trước khi được thực thi bởi CLR, mã được phát triển trong C# (hoặc các ngôn ngữ khác) cần phải được biên . trình biên dịch trong .NET xảy ra theo hai bước:. 1. Dịch mã nguồn thành Microsoft Intermediate Language (MS­IL). 2. Dịch IL thành mã nền cụ thể bởi CLRMới nhìn có vẻ hơi dài dòng. Nhưng thật sự, một tiến trình dịch hai mức là rất cần thiết, bởi vì trạng thái của Microsoft .Intermediate Language (mã có quản) là chìa khóa cung cấp nhiều lợi ích trong .NETCác lợi ích của mã có Intermediate Language (thường được viết tắt là"Intermediate Language", hay "IL") tương tự nh