tailieunhanh - Donald và bạn hữutập 6

Tham khảo sách 'donald và bạn hữutập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NHÀ XUÂT BẢN TRẺ Timrx ìniup SAIGON TIMES GROUP TRUYỆN TRANH SONG NGỮ VIỆT- ANH AC SCROOGE Tòa thành muôi cố Phần2 Ngươi dịch VAN THANG 5. xììil Qiao nhiệm vụ Viet một bão cáo cho nhà quan hap dẫn Huey Dewey và Louỉe đã càu cú 2. Ê Bây giở thi chún được vì sao người Muí hâi bỏ đi 1. Được giao nhiệm vụ viết một báo cão cho nhà trưởng về một cảnh quan hẳp dấn Huey Dewey và Louie đã càu cửư bác Scrooge và bốc đã đưa họ tởl một mỏ muối bỏ hoang lâu đờl Nhưng trong khi thám hiểm mỏ các chú vịt đã va thủng m_ột bức tường muối mỏng vả khám phá một cảnh quân thật sự hấp dẫn - Saltlmboca một thành phố ngầm bỊ bỏ phế cua người da đỏ bộ tộc Muối cổ đại Cốc người bạn vừa trồi qua nỗl kinh hoàng của chung ta đã tớl trung tâm thành phố và bất ngờ khám phá ra nguyên nhan thành phố bl bỏ phê. 3. Ờ bạn Hơi nóng đó khiến tớ ao ước một khí hậu mát mẻ hơn ŨTf 4. Sợ quá Mây cái răng nanh sắc như dao cạo kia làm tớ phài tránh xa ỉ. Assigned to write a school report on an amazing sight Huey Dewey and Louie have enlisted Uncle Scrooge s help and he has taken them to an old abandoned salt mine But while exploring the mine the ducks crash through a thin salt wall and discover a truly amazing sight - Saltimboca the deserted underground city of the ancient Saltean Indians Our awestruck friends had reached the city center when they suddenly discovered why the city had been abandoned 2. Eek Now we know what scared off the Salteans 3. Yeah man That hot breath makes me long for cooler climes 4. Sissy Those razorsharp fangs are what I m running from 5. HISSSS 6. WHOOOSH 7. Gulp Th-that m-monster must be awfully hungry after all these centuries d. S someone brave look and see If he s coming after us 9. HISSSI 10. He. he hasn t moved And he s stopped belching M-maybe he didn t see US I 11. Quick Dewey - see If the Woodchuck Guidebook has any advice 12. Phooey on your know-it-all book I ve got my own plan 13. And that s run like the dickens 14. ZOOM 15. Cần cổ ké hoạch bác Scrooge 16. Đừng có