tailieunhanh - Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu

Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu Để diễn đạt quan hệ sở hữu, ta đã học tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Tuy nhiên, nhiều khi quan hệ sở hữu không đơn giản chỉ là giữa các đại từ | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    203    0    04-10-2023
108    177    0    04-10-2023
5    166    0    04-10-2023
21    185    0    04-10-2023
4    188    0    04-10-2023
13    181    0    04-10-2023
4    165    1    04-10-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.