tailieunhanh - TIẾT 67: MÁY QUANG PHỔ – QUANG PHỔ LIÊN TỤC

Cấu tạo của máy quang phổ. - Khái niệm về quang phổ liên tục, nguồn phát, đặc điểm, và công dụng của quang phổ liên tục. B. Kỹ năng: của nó. C. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. HS: Xem SGK Giải thích hoạt động của máy quang phổ và những ứng dụng | TIẾT 67 MÁY QUANG PHỔ - QUANG PHỔ LIÊN TỤC I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Sự phụ thuộc của chiết suất của môi trường vào bước sóng ánh sáng. - Cấu tạo của máy quang phổ. - Khái niệm về quang phổ liên tục nguồn phát đặc điểm và công dụng của quang phổ liên tục. B. Kỹ năng Giải thích hoạt động của máy quang phổ và những ứng dụng của nó. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ HS Xem SGK GV Tranh vẽ máy quang phổ hình về một số quang phổ của một số chất III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Không C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. Ta đã biết chiết suất của chất làm I. CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ BƯỚC lăng kính đối với các ánh sáng khác SÓNG ÁNH SÁNG nhau thì khác nhau. - Ở hiện tượng tán sắc ánh sáng chiết suất của cùng Và mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng riêng khác nhau. khác nhau thì khác nhau. Vậy chiết suất của chất làm lăng - Ở hiện tượng giao thoa ánh sáng mỗi ánh sáng đơn kính của 1 môi trường trong suốt có sắc có một bước sóng xác định. phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng Vậy - Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất hay không định đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đó. - Đối với một môi trường trong suốt thì ánh sáng có bước sóng càng dài thì chiết suất của môi trường đó càng nhỏ. Ví dụ Sgk trang 173. II. Ta đã biết ứng dụng quan trọng II. MÁY QUANG PHỔ của hiện tượng tán sắc ánh sáng là 1. Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích chế tạo máy quang phổ. chùm sáng có nhiều thành phần thành những thành Từ thí nghiệm GV hướng dẫn cho phần đơn sắc khác nhau. Nói cách khác nó dùng để học sinh cấu tạo của máy quang phổ. nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng - Để tạo nguồn sáng S là chùm song phức tạp do một nguồn sáng phát ra. song người ta dùng 1 ống chuẩn trực 2. Cấu tạo có 3 bộ phận chính vơi phần cuối ống là một thấu kính - Ồng chuẩn trực C là bộ phận tạo ra chùm tia sáng hội tụ L1. song song từ nguồn sáng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN