tailieunhanh - Giáo trình kỹ thuật Antena part 5

(3) * Hệ số phản xạ phụ thuộc vào độ dãn điện của mặt đất vào góc ψ, và đặc tính phân cực của trường theo phương ngang hay phương thẳng đứng. Thường có thể coi mặt đất là mặt dẫn lý tưởng, khi đó : ρ = 1 và α = π đối với trường phân cực ngang | r i_L a2 jk0h sin E p 1 P 3 Hệ số phản xạ phụ thuộc vào độ dãn điện của mặt đất vào góc y và đặc tính phân cực của trường theo phương ngang hay phương thẳng đứng. Thường có thể coi mặt đất là mặt dẫn lý tưởng khi đó P - 1 và a n đối với trường phân cực ngang E 2 sin k0 h sin a 0 với phân cực đứng E E w 2 cos k0h sin 37 CHƯƠNG 5 ANTEN MẶT BỨC XẠ TỪ MỘT MẶT PHẲNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI FOURIER Có 1 lớp rất rộng các anten tiện dụng hơn gọi là các anten mặt trong đố bức xạ được coi như từ 1 mặt mở anten parabol và anten loa. Thường có kích thước mặt mở khẩu độ lớn hơn vài lần bứoc sóng để có độ lợi cao và do đố được ứng dụng chủ yếu ở dải tầng số viba. Một phương pháp quan trọng để nghiên cứu anten mặt là dùng biến đổi Fourier. Mấu chốt của phương pháp là kiểu bức xạ của mựt chính là ảnh Fourier của trường của mặt bức xạ và sủ dụng các đặc trưng của cặp biến đổi Fourier để mô tả đặc điểm của anten mặt. - Trên hình 1 anten mặt có diện tích Sa định xứ ở gốc toạ độ mặt phẳng z 0 E - Giả thiết đã biến thành phần tiếp tuyến của điện trường trên mặt của anten a - Chúng ta sẽ đi xác định trường bức xạ trong miền z 0 . - Tưởng tượng trường ở bề mặt Sa đựoc hình thành bởi 1 phân bố nguồn thích hợp nào đó ở phía sau anten z 0. Chúng ta sẽ không cần biết phân bố nguồn này mà chỉ quan tâm đến trưòng trên bề mặt anten bởi vì nó sẽ xác định duy nhất trường trong nửa không gian z 0. Phép biến đổi Fourier - Ảnh Fourier của hàm w x có dạng TO W kx J w x ejkxXdx -TO Và khi đó quan hệ ngược có dạng TO w x A. J W k kx -TO - Các biến kx và x đóng vai trò tương tự như biến thời gian t và tấng số góc a trong các phổ tín hiệu phụ thuộc thời gian. - Tương tự với hàm 2 biến u x y TO U kx ky J J u x yỵ táy -TO TO u x y HU kx ky e-kxX kyy dkxdky -TO Trong chương 1chúng ta đã có quan hệ V2 E k 02 E 0 V E 0 38 Đặc trưng của toán tử Fourier ds t Tj J T- T g x y _jkxTxU x y dx Tx d UQx2 ỳ jkx 2 TUx ỳ T d ux y -kxk T u x y yx dxdy y có thể viết lại dưới dạng í ĩ 2 ĩ 2 2

TÀI LIỆU LIÊN QUAN