tailieunhanh - Giải pháp hữu ích : RÈN KĨ NĂNG GIÚP HỌC SINH LỚP 8 LẬP NHANH MỘT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

PHẦN I : MỞ ĐẦU Nhằm thực hiện mục tiêu của giáo dục là đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người có tri thức và biết vận dụng tri thức đó vào thực tế cuộc sống . Mặt khác nhằm thực hiện cuộc vận động hai không với bốn nội dung của bộ giáo dục đòi hỏi giáo viên và học sinh phải dạy thực chất và học thực chất . | Giải pháp hữu ích RÈN KĨ NĂNG GIÚP HỌC SINH LỚP 8 LẬP NHaNh MỘT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC PHẦNI MỞ ĐẦU Nhằm thực hiện mục tiêu của giáo dục là đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người có tri thức và biết vận dụng tri thức đó vào thực tế cuộc sống . Mặt khác nhằm thực hiện cuộc vận động hai không với bốn nội dung của bộ giáo dục đòi hỏi giáo viên và học sinh phải dạy thực chất và học thực chất. Song song với vấn đề trên thì học sinh phải nhanh chóng tiếp cận được phương pháp dạy học mới đang được triển khai và hiện hành đó là học sinh học theo hướng tích cực độc lập sáng tạo để lĩnh hội vận dụng kiến thức . Thực tế khi học môn hóa học 8 đặc biệt là khi học bài 17 sách giáo khoa lớp 8 lập phương trình hóa học thì nhiều em sau khi học xong bài này vẫn lúng chưa biết làm thế nào để lập được các phương trình hóa học hoặc một số biết lập nhưng vẫn rất chậm nên đây là một nội dung khó đối với học sinh và cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng bộ môn Giải pháp này nhằm giúp cho học sinh nắm vững cách lập một phương trình hóa học mà ở chương trình trung học cơ sở các em hay gặp và cũng nhằm nâng cao chất lượng bộ môn ngoài ra nó còn tạo hứng thú say mê cho học sinh với môn học từ đó tạo tiền đề cho học sinh tiếp tục học những kiến thức tiếp theo của môn hóa học chính vì vậy để dạy tốt tiết học này đòi hỏi giáo viên cần tìm tòi soạn giảng như thế nào để học sinh tiếp thu kiến thức và biết vận dụng để lập được các phương trình hóa học trong chương trình trung học cơ sở Qua thực tế giảng dạy tôi thấy tiết dạy này khó nội dung kiến thức trong sách giáo khoa đưa ra thì đa số học sinh không thể vận dụng được các phương trình hóa học hoặc một số nếu vận dụng được thì cũng rất chậm nên tôi đã suy nghĩ và viết giải pháp này vận dụng vào thực tiễn giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả tiết dạy này và tôi đã áp dụng giảng dạy cho học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Hiệp An từ năm 2004-2005 đến nay và đã thu được kết quả cao hơn PHẦN II NỘI Dung I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN