tailieunhanh - Khái quát về nền kinh tế Mỹ - Chương 9: LAO ĐỘNG Ở MỸ: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lực lượng lao động Mỹ đã thay đổi sâu sắc trong suốt quá trình tiến hóa của dân tộc từ một xã hội thuần nông trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại. Cho đến tận cuối thế kỷ XIX, Hoa Kỳ vẫn còn là một quốc gia chủ yếu làm nông nghiệp. Người lao động không có tay nghề kiếm ăn vất vả trong buổi ban đầu của nền kinh tế Mỹ, chỉ nhận được một nửa tiền công so với thợ lành nghề, thợ thủ công và thợ cơ khí. . | Khái quát về nền kinh tế Mỹ Chương 9 LAO ĐỘNG Ở MỸ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Lực lượng lao động Mỹ đã thay đổi sâu sắc trong suốt quá trình tiến hóa của dân tộc từ một xã hội thuần nông trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại. Cho đến tận cuối thế kỷ XIX Hoa Kỳ vẫn còn là một quốc gia chủ yếu làm nông nghiệp. Người lao động không có tay nghề kiếm ăn vất vả trong buổi ban đầu của nền kinh tế Mỹ chỉ nhận được một nửa tiền công so với thợ lành nghề thợ thủ công và thợ cơ khí. Khoảng 40 công nhân ở thành phố là người lao động lương thấp và thợ may trong các xưởng may và thường sống trong hoàn cảnh khó khăn. Với sự gia tăng số lượng các nhà máy trẻ em phụ nữ và những người nhập cư nghèo nói chung được tuyển vào để đứng máy. Giai đoạn cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX đã đem lại sự phát triển công nghiệp lớn lao. Nhiều người Mỹ đã rời trang trại và thị trấn nhỏ để vào làm việc trong nhà máy nơi được tổ chức sản xuất hàng loạt và đặc trưng bởi sự phân cấp sâu sắc dựa vào lao động có tay nghề không cao và lương thấp. Trong môi trường như vậy các nghiệp đoàn lao động đã từng bước phát triển sức mạnh. Cuối cùng họ đã giành được những cải thiện quan trọng về điều kiện làm việc. Họ cũng làm thay đổi nền chính trị Mỹ thường gắn với Đảng Dân chủ các nghiệp đoàn đại diện cho Khái quát về nền kinh tế Mỹ một khu vực cử tri then chốt đòi ban hành nhiều luật pháp xã hội từ thời Chính sách mới của Tổng thống Franklin D. Roosevelt vào những năm 1930 cho đến thời chính quyền Kennedy và Johnson ở thập kỷ 1960. Ngày nay lao động có tổ chức vẫn tiếp tục là một lực lượng chính trị và kinh tế quan trọng nhưng ảnh hưởng của nó đã yếu đi đáng kể. Lĩnh vực sản xuất đã giảm bớt tầm quan trọng và lĩnh vực dịch vụ lại gia tăng. Có ngày càng nhiều người lao động cổ cồn làm việc trong văn phòng hơn là người lao động áo xanh không có tay nghề làm việc trong nhà máy. Trong khi đó các ngành công nghiệp mới tìm kiếm công nhân có tay nghề cao để có thể đáp ứng những thay đổi liên tục được tạo ra bởi máy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN