tailieunhanh - TIẾT 66: BÀI TẬP

Vận dụng kiến thức bài “Đo bước sóng ánh sáng” để giải các bài tập trong Sgk. Giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. Phương pháp: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. | TIẾT 66 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Vận dụng kiến thức bài Đo bước sóng ánh sáng để giải các bài tập trong Sgk. Giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ HS làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Kiểm tra 15 Đề Nêu thí nghiệm Young về sự giao thoa ánh sáng Giải thích Đáp án Nêu thí nghiệm vẽ hình 3đ Kết luận 3đ Giải thích 6đ C. Bài tập PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG 3. Cho a 0 3 mm Bài 3 - Sgk trang 172 4m Từ biểu thức i l OL 4 m a D 1 D 1m Vậy l 0 6mm i 2mm Tính l 4. Cho a 0 3 mm D 2m lđỏ 0 76mm 7 ltím 0 40mm Tính a. khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 màu đỏ và vân sáng bậc 2 màu tím X1 X đ -Xt b. Tương tự a. với k 2 Bài làm thêm Cho a 2mm D 2m Khoảng cách giữa 26 vạch sáng liên tiếp là 14 5m Bài 4 - Sgk trang 172 a. Với k 1 Xđ k. D lđ 1. .7 5 5 1mm. đ a đ Xt k. D lt 2 m 2 7mm. a Vậy X1 Xđ - Xt 5 1 - 2 7 2 4mm b. Với k 2 Xđ k. D lđ 2. 1 4 .7 5 10 2mm. đ a đ Xt k. D lt 5 m 5 4mm a Vậy X1 Xđ - Xt 10 2- 5 4 4 8mm. Bài làm thêm Trong thí nghiệm Young các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa 2 khe là 2mm. Khoảng cách từ 2 khe tới màn là 2m. Quan sát trên màn E người ta thấy những vạch sáng và vạch tối xen kẽ nhau một cách đều đặn. Tính l Khoảng cách giữa 26 vạch sáng liên tiếp là 14 5mm. Tính bước sóng ánh sáng. Giải Giữa 26 vạch sáng liên tiếp có 25 khoảng vân. Vậy giá trị của 1 khoảng vân là i 14 5 0 58 mm 5 . S-D hD Mặt khác ta lại có i - l - a a Vậy l 5 3 5 8. 10-7m 0 58mm. D. Củng cố Nhắc lại các công thức tính khoảng vân vị trí vân cách xác định vân tối vân sáng. E. Dặn dò Học sinh xem bài Quangphổ liên tục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.