tailieunhanh - Xử Lý Xoài Ra Hoa Bán Tết

Tham khảo tài liệu 'xử lý xoài ra hoa bán tết', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Xử Lý Xoài Ra Hoa Bán Tết Thời vụ ra hoa và tỉ lệ ra hoa xoài phụ thuộc rất lớn vào sự xuất hiện và sự kéo dài của yếu tố nhiệt độ thấp mà yếu tố này thay đổi từ năm này sang năm khác nên sự ra hoa xoài trong tự nhiên thường không ổn định. Cây xoài còn tơ 5 - 6 năm tuổi thường cho tỉ lệ ra hoa thấp không ổn định so với cây trưởng thành hay ngay cả cây già 39 năm tuổi. Để kích thích ra hoa xoài nên sử dụng paclobutrazol để thúc đẩy sự hình thành mầm hoa sau đó dùng thiourê hay nitrat kali để thúc cho mầm hoa phát triển đồng loạt. Nếu chỉ kích thích ra hoa bằng nitrat kali hay thiourê kết quả sẽ thấp đặc biệt là trong mùa nghịch. Paclobutrazol được xử lý bằng cách tưới vào đất với liều lượng 1 - 2 g nguyên chất cho mỗi mét đường kính tán khi lá có màu đọt chuối 45 - 60 ngày để thúc đẩy sự phân hóa hình thành mầm hoa. Ba tháng sau khi xử lý paclobutrazol tiến hành kích thích ra hoa bằng cách phun thiourê với nồng độ 0 3 - 0 5 hay nitrat kali nồng độ 2 - 2 5 một tuần sau xử lý lại với nồng độ giảm 50 . Đối với xoài cát Hòa Lộc để có thể thu hoạch vào dịp Tết nên kích thích ra hoa vào giữa tháng 9 Tết Trung Thu . Do paclobutrazol còn lưu tồn trong đất khoảng 11 tháng nếu xử lý bằng cách tưới vào đất nên nồng độ paclobutrazol được khuyến cáo giảm 50 ở năm tiếp theo và nên ngừng xử lý hóa chất ở năm thứ ba để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật trong đất đồng thời cây có thời gian phục hồi các chất dự trữ trong cây nhằm duy trì khả năng ra hoa và nuôi trái. Sử dụng nồng độ paclobutrazol cao sẽ tăng tỉ lệ ra hoa nhưng cũng có thể làm cho bông xoài ngắn lại và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây sau này. Trở ngại lớn nhất của việc xử lý xoài ra hoa mùa nghịch là bệnh thán thư nhất là những lúc mưa dầm nên cần chú ý phòng ngừa bệnh sớm ngay khi xoài ra đọt non. Cây được kích thích ra hoa phải đủ khả năng ra hoa nghĩa là cây đã qua thời kỳ tơ đã ra trái ổn định hay cây sinh trưởng tốt. Những cây suy kiệt do sâu bệnh hay cho trái quá nhiều ở các vụ trước không nên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.