tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 9

- GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc- HS thực hiện một dãy hát lời đồng thời, sau đó thực hiện đổi lại. - TĐN và hát lời kết hợp gõ phách -Chia dãy và hướng dẫn Đàn- y/c hs đọc HS thực hiện h/ Luyện tập: - Luyện tập theo dãy kết hợp gõ phách. - Luyện tập nhóm, cá nhân. Trong quá trình luyện tập GV sửa sai(nếu có), nhận xét, Điều hành cho hs ôn luyện ghi điểm cá nhân ( nếu thực hiện tốt). Luyện tập theo yêu cầu. | Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 Đ khiển Hướng dẫn -Chia dãy và hướng dẫn Đàn- y c hs đọc Điều hành cho hs ôn luyện e Ghép lời ca GV đàn g điệu HS nhẩm lời sau đó hát theo đàn 2 lần. g TĐN và hát lời - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc-một dãy hát lời đồng thời sau đó thực hiện đổi lại. - TĐN và hát lời kết hợp gõ phách h Luyên tâp - Luyện tập theo dãy kết hợp gõ phách. - Luyện tập nhóm cá nhân. Trong quá trình luyện tập GV sửa sai nếu có nhận xét ghi điểm cá nhân nếu thực hiện tốt . HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện Luyện tập theo yêu cầu 4- Củng cố 5 TĐN và hát lời TĐN số 4 Nghe toàn bài Cánh én tuổi thơ. 5- Dặn dò Về ôn bài chép bài TĐN Số 4 vào vở. Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 14 Ôn tập đọc nhạc TĐN số 4 Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm học 2009- 2010 49 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 Âm nhạc thường thức MỘT SỐ CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA I. Mục tiêu HS đọc đúng giai điệu hát đúng lời ca bài TĐN số 4 Cánh én tuổi thơ HS tìm hiểu thế nào là ca khúc mang âm hưởng dân ca. Nhận biết và cảm nhận được 1số ca khúc mang âm hưởng dân ca của từng vùng miền. Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc Có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc. II. Chuẩn bị 1- Giáo viên Giáo án Đàn Organ đài catsetss đàn và tư liệu một số ca khúc mang âm hưởng dân 2- Học sinh Sách giáo khoa thước- bút- vở ghi chép bài. III. Tiến trình dạy và hoc 1- Ồn định lớp 2 2- Kiểm tra bài cũ Trong quá trình ôn bài 3- Bài mới HĐ của GV Nội dung HĐ củ a HS Ghi bảng Đàn Đ khiển Điều hành HS ôn Nôi dung 1. 15 Ôn tâp đoc nhạc TĐN số 4 Cánh én tuổi thơ - Đọc gam Dm hoà thanh âm trụ - Nghe gđiệu bài TĐN Số 4 - Luyện tập TĐN số 4 và ghép lời kết hợp Kết hợp vỗ đệm theo phách. HS ghi bài HS thực hiện Nghe Luyện tập theo y cầu Nhóm thực hiện Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 50 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 nội dung đàn nghe và sửa sai GV kiểm tra chỉ định ghi bảng y cầu Hỏi KL Kết hợp cùng nhạc đệm Ôn luyện tập thể tổ nhóm - GV sửa sai nếu có . Đàn giai điệu .