tailieunhanh - Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 7

Chọn thiết bị đúng công suất: Mọi sự thừa thiếu đều gây lãng phí điện. Khi chọn mua các thiết bị như máy lạnh hay tủ lạnh, máy giặt, máy bơm nước, nồi cơm điện, bình nấu nước, bếp điện., bạn đừng nghĩ mua máy lớn, mạnh hơn sẽ làm việc tốt hơn. Điều này sẽ gây lãng phí không chỉ tiền bạc cho mua sắm mà còn hao tốn về năng lượng vô ích. Chẳng hạn mua máy điều hoà nhiệt độ, cần tính toán phòng cần công suất lạnh bao nhiêu mua bấy nhiêu, không nên mua lớn. | 2 Câ u tạo - Hình dáng Hỉnh . Lò nướng Lò nướng có hình dáng bên ngoài như hình . về cấu tạo ngoài vỏ chứa bàng kiin loại bên trong còn có hai điện trở nướng một dặt bên trên inột dặt bên dưái. Mật trước có các núm chỉnh - Núm chọn chê dộ làm việc HEAT SELECT . OFF ngưng . UP chỉ dùng điện trở nướng bên trên. . DOWN chỉ dùng diện trở nướng bên dưới. . UP DOWN dùng điện trở nưởng bên trên và dưái. - Núm chọn nhiệt độ nướng của lò TEMP. CONTROL có thể điều chỉnh cài đặt nhiệt độ từ 100 C đến 250 C. 86 - Núm điều chỉnh thời gian để nướng từ 0 phút đến 60 phút. Hình cho thây hình dáng bên ngoài của các núm chỉnh trên. Ngoài ra một sô lò nướng còn có một động cơ nhỏ để xoay trục sất nhờ trục xoay này thực phẩm cần nướng sẽ được xoay tròn quanh trục trong suô t thời gian nướng đảin bảo thực phẩm sẽ được nóng đều ở mọi mặt. Hình Các nút chỉnh. 3 Mạch chọn chế độ làm việc Sg HEAT SELECT là loại cóng tắc đôi mỗi công tắc có 4 vị trí Rj điện trở nướng bên trên R2 điện trở nướng bên dưới R tiếp điểm cúa rơ-le thời gian. 87 R1 Ra -VA MẠCH KHONG CHẾ DÒNG ĐiỆN íhay điều chính nhiệt độ Hình Sơ đồ mạch chọn chế độ làm việc. Khi S1 ở vị trí 1 OFF mạch bị hở nguồn . Khi S1 ở vị trí 2 UP chỉ có điện trở nướng Rj bên trên được câp nguồn. Khi sr ở vị trí 3 DOWN chì có diện trở nướng Rj bên dưới được cấp nguồn Khi Si ở vị trí 4 UP DOWN cả hai điện trở Rj và Rỉ đều được cấp nguồn. Mạch khống chế dòng điện là mạch điện tử dùng để thay đổi dòng diện câp cho điện trở RL-R2 theo nhiệt độ được cài đặt nhờ núm TEMP. CONTROL. 4 Mạch điều chỉnh nhiệt độ TEMP. CONTROL a Sơ đổ hình b Nguyên lý Biến trở 1MQ chính là núm để thay đổi thời gian cho ra xung kích triac sớm hay trễ. Nếu chỉnh biến trở có trị sô nhỏ tụ nạp nhanh xung kích sớm dòng điện qua tải có trị số lớn lò nướng được giữ 6n định ở nhiệt độ cao. Nếu chỉnh biến trở có trị sô lớn tụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN