tailieunhanh - TIẾT 64: HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG

Hiện tượng xảy ra khi dùng ánh sáng trắng. - Kết luận về thực hiện của ánh sáng. - Giải thích được hiện tượng giao thoa của ánh sáng. B. Kỹ năng: - Giải thích được hiện tượng giao thoa ánh sáng khi dùng ánh - Những khái niệm về hiện tượng giao thoa ánh sáng, về vân sáng đơn sắc và khi dùng ánh sáng trắng. | TIẾT 64 HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Những khái niệm về hiện tượng giao thoa ánh sáng về vân giao thoa. - Hiện tượng xảy ra khi dùng ánh sáng trắng. - Kết luận về thực hiện của ánh sáng. - Giải thích được hiện tượng giao thoa của ánh sáng. B. Kỹ năng - Giải thích được hiện tượng giao thoa ánh sáng khi dùng ánh sáng đơn sắc và khi dùng ánh sáng trắng. - Phân biệt hiện tượng giao thoa trong trường hợp dùng ánh sáng trắng với hiện tượng tán sắc. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ Học sinh xem Sgk. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Trình bày hiện tượng tán sắc ánh sáng Phát biểu định nghĩa ánh sáng đơn sắc và định nghĩa ánh sáng trắng C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. I. THÍ NGHIÊM YOUNG VỀ HIÊN TƯƠNG GIAO Học sinh có thể nhắc lại thí THOA ÁNH SÁNG nghiệm về hiện tượng giao thoa Thí nghiệm của sóng cơ học. - Dùng đèn Đ để chiếu sáng khe hẹp S trên màn M. Sau đó GV trình bày thí - Dùng kính lọc sắt F kính đỏ chẳng hạn để lọc ánh sáng - nghiệm Young về hiện tượng ánh sáng tới S là ánh sáng đơn sắc. giao thoa ánh sáng - Chùm sáng đơn sắc tiếp tục chiếu sáng hai khe S1 S2 trên màn M 12. Hai khe S1 S2 là hai khe song song đặt rất gần nhau và song song với S. Cách quan sát và hiện tương giao thoa ánh sáng Đặt mắt sau màn M12 sao cho hai chùm tia sáng lọt qua các Học sinh nhắc lại định nghĩa khe S1 và S2 vào mắt. Điều tiết để nhìn vào khe S ta thấy về hiện tượng giao thoa của một vùng sáng hẹp trong đó xuất hiện những vạch sáng vạch sóng cơ học Và giải thích tối xen kẽ nhau một cách đều đặn. Hiện tượng trên gọi là việc hình thành các vân lồi vân hiện tượng giao thoa ánh sáng. lõm ở sóng cơ học Nếu bỏ kính lọc F và ta dùng ánh sáng trắng ta sẽ thu được vạch sáng ở giữa hai bên có những dãi màu như cầu vồng tím ở trong đỏ ở ngoài II. - Hỏi học sinh Hai nguồn II. GIẢI THÍCH HIÊN TƯƠNG GIAO THOA ÁNH S1 S2 có cùng tần số như thế SÁNG nào so với nguồn S cùng tần Để giải thích được hiện tượng giao thoa ánh sáng ta

TỪ KHÓA LIÊN QUAN