tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 8

+ HS hát đúng giai điệu bài hát: Lí kéo chài một bài dân ca Nam Bộ. Biết trình bày bài hát qua cách hát đơn ca, hát hoà giọng . + Tập đặt lời mới cho bài hát. +Qua bài hát, giáo dục HS yêu mến các làn điệu dân ca và tinh thần lạc quan trong lao động, trong cuộc sống. Có ý thức trân trọng và bảo vệ bản sắc văn hoá âm nhạc dân tộc. II. Chuẩn bị: 1- Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đĩa nhạc mẫu lớp 9. + Đàn và hát. | Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 Ngày soạn Ngày dạy TIẾT 12 Học hát Lí kéo chài I. Mục tiêu HS hát đúng giai điệu bài hát Lí kéo chài một bài dân ca Nam Bộ. Biết trình bày bài hát qua cách hát đơn ca hát hoà giọng . Tập đặt lời mới cho bài hát. Qua bài hát giáo dục HS yêu mến các làn điệu dân ca và tinh thần lạc quan trong lao động trong cuộc sống. Có ý thức trân trọng và bảo vệ bản sắc văn hoá âm nhạc dân tộc. II. Chuẩn bị 1- Giáo viên Giáo án Đàn Organ đĩa nhạc mẫu lớp 9. Đàn và hát thuần thục chính xác bài Lí kéo chài. 2 - Học sinh Sách giáo khoa vở ghi chép bài. III. Tiến trình dạy và học 1- Ồn định lớp 2 2- Kiểm tra 5 Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 3- Bài mới 30 HĐ của GV Nội dung HĐ củ a HS -Giới thiệu bài hát Hỏi 1. Giới thiệu về bài hát Trong chương trình âm nhạc chúng ta đã học 1 số bài Lí của miền quê Nam Bộ Vậy em có thể kể tên những bài hát đó Hãy hát 1 đoạn HS nghe. HS trả lời Giáo viên Nguyễn Thị Tố Nga Năm học 2009- 2010 43 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 Thuyết trình điều khiển y cầu- hỏi giới thiệu -GV đàn đ khiển- đàn -GV hướng dẫn điều khiển chỉ định Hướng dẫn- hát 1 Qua ND những bài hát trên em hiểu Lí là gì Đất nước VN có bờ biển kéo dài hàng ngàn km dọc theo bờ biển có biết bao người dân sống bằng nghề chài lưới . Công việc kéo chài là 1 hoạt động của người đánh cá- 1 công việc nặng nhọc vất với lòng yêu đời lạc quan họ vẫn cất cao tiếng hát ngợi ca thiên nhiên đất nước con người say mê lao động. 2. Nghe giai điêu bài hát - HS được nghe băng hát mẫu bài Lí kéo chài 3. Tìm hiểu bài -Giọng Nhịp Thuộc thể loại bài hát nào Bài hát viết ở giọng Rê 5 âm theo thể 1 đoạn 4. Luyện thanh 5. Tâp hát từng câu Transpose -2 Nghe giai điệu bài hát 3-4 lần. Sau đó GV đàn giai điệu 2-3 lần- HS nghe và hát theo đàn GV điều chỉnh những chỗ cần thiết 6. Luyện tâp Hát kết hợp vỗ đệm theo phách. HS hát kết hợp nhạc đệm. - Chia lớp thành 2 nhóm thực hiện hát xướng và hát xô . Lần 1 GV hát xướng- HS hát xô Lần 2 2 nhóm thực