tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 7

a- Khái niệm: Giọng Pha trưởng có âm chủ là Pha, hoá biểu có Thuyết trình một dấu giáng ( Si b) b- Cấu tạo: Viết cấu tạo cung và nửa cung gam F HS nghe và nhắc lại. y/cầu ọc gam + âm trụ đọc nhạc : TĐN Số 3: Lá xanh ( Trích) a/ Tìm hiểu bài: Giọng ? Nhịp ? Cao độ , trường độ ? Đàn Ghi bảngđàn y/cầu - hỏi Chia câu? (4 câu) b/ Đọc tên nốt: HS đọc từng câu. c/ Luyện đọc gam: ( Fdur 7 âm) d/ Tập đọc. | Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 Ghi bảng 1. Giong F a- Khái niệm Giọng Pha trưởng có âm chủ là Pha hoá biểu có HS ghi bài Thuyết trình y cầu Đàn một dấu giáng Si b b- Cấu tạo Viết cấu tạo cung và nửa cung gam F - -v c gam âm trụ đoc nhạc TĐN Sổ 3 Lá xanh Trích a Tìm hiểu bài Giọng Nhịp Cao độ trường độ Chia câu 4 câu HS nghe và nhắc lại. Thực hiện Ghi bảng- b Đọc tên nốt HS đọc từng câu. Luyện đọc đàn c Luyện đọc gam Fdur 7 âm gam y cầu - hỏi -Y C HS đọc Đàn Hướng dẫn d Tập đọc nhạc Gõ HTT JJ J n n i TĐN - GV đàn câu 1 2-3 lần HS đọc theođàn 3-4 lần - TT với câu 2 Nối 2 câu HS đọc 2-3 lần Gọi 1 vài HS đọc - TT với câu 3 và 4. HS ghi bài-nghe Quan sát-trả lời HS tập đọc Đọc Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm học 2009- 2010 37 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 Nối 4 câu thành bài HS đọc 2 lần kết hợp gõ HTT. đ Ghép lời ca GV đàn - HS nhẩm lời sau đó hát 2 lần. Thực hiện Nghe và đọc -chỉ định Đàn- y c hs e TĐN và hát lời - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc- một dãy hát lời đồng thời sau đó thực hiện đổi lại. theo đàn đọc Hướng dẫn Đ khiển - TĐN và hát lời kết hợp gõ phách. g Luyện tập - Luyện tập nhóm cá nhân - GV sửa sai nếu có ghi điểm nếu thực hiên tốt HS thực hiện HS thực hiện Hướng dẫn Đ khiển chỉ định - TĐN và hát lời kết hợp gõ phách 1-2 lần. Tập hát Thực hiện Luyện tập theo yêu cầu 4- Củng cố 3 Hệ thống ND bài học Hướng dẫn dịch giọng TĐN số 3 Lá xanh từ giọng F sang giọng G 5- Dặn dò về ôn bài và dịch giọng TĐN số3 theo hướng dẫn. Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 38 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 Ngày tháng năm 2009 Kí duyệt Ngày soạn 26-10-2009 TIẾT 11 Ôn tập bài hát Nối vòng tay lớn Ôn tập đọc nhạc TĐN số 3 ANTT NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÝ VÀ BÀI HÁT Mẹ yêu con I. Mục tiêu HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát Nối vòng tay lớn. Biết cách trình bày bài hát. HS đọc đúng giai điệu hát đúng lời ca bài TĐN số 3 Lá xanh HS biết nhạc sĩ Nguyễn văn Tý là một nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam.

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.