tailieunhanh - Tiểu luận: Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm từng bước nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học trong trường THCS

Nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Hóa học là một bộ môn khoa học có từ lâu đời, các nhà hóa học đã nghiên cứu và tìm tòi ra các chất, nghiên cứu các tính chất vật lý, các tính chất hóa học, các hiện tợng vật lý, hóa học, các hiện tợng thờng sảy ra trong tự nhiên và giải thích tại sao lại nh vậy! | Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm từng bước nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học trong trường THCS Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ I. Nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Hóa học là một bộ môn khoa học có từ lâu đời các nhà hóa học đã nghiên cứu và tìm tòi ra các chất nghiên cứu các tính chất vật lý các tính chất hóa học các hiện tợng vật lý hóa học các hiện tợng thờng sảy ra trong tự nhiên và giải thích tại sao lại nh vậy Môn hóa học là bộ môn khoa học gắn liền với tự nhiên đi cùng đời sống của con ngời. Việc học tốt bộ môn hóa học trong nhà trờng sẽ giúp học sinh hiểu đợc rõ về cuộc sống những biến đổi vật chất trong cuộc sống hàng ngày. Từ những hiểu biết này giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên rất hạn chế của Tổ quốc đồng thời biết làm những việc bảo vệ môi trờng sống trớc những hiểm họa về môi trờng do con ngời gây ra trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm tạo dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Môn hóa học trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản tối thiểu để học sinh khỏi bỡ ngỡ trong các tình huống gặp phải trong tự nhiên trong cuộc sống. Từ đó lý giải đợc các hiện tợng kỳ bí bài trừ mê tín dị đoan. Môn hóa học là bộ môn khoa học nghiên cứu về chất sự biến đổi về chất- những biến đổi vật chất trong tự nhiên. Ngày nay các nớc trên thế giới việc giảng dạy bộ môn hóa học rất đợc coi trọng. Môn hóa học đợc đầu t trang bị các thiết bị dạy học đầy đủ hiện đại con ngời đợc bố trí phụ trách phòng thiết bị đủ biên chế phù hợp với mục tiêu yêu cầu giảng dạy bộ môn phù hợp cấp học bậc học đồng thời đội ngũ giáo viên đợc chuẩn hóa đợc cập nhật thông tin đầy đủ kịp thời. Trong thực tế giảng dạy với năng lực cụ thể của từng giáo viên kỹ năng sử dụng các phơng pháp phơng tiện dạy học đặc biệt là các thao tác thực hiện kỹ thuật thực hành trong từng bài cụ thể thí nghiệm chứng minh thí nghiệm biểu diễn thí nghiệm thực hành .chính nhờ những thao tác kỹ năng thực hiện đó đã giúp cho học sinh nắm chắc kiến thức lý thuyết một

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN