tailieunhanh - Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 5

Một số biện pháp phòng ngừa khác là các bảng điện cần phải có cầu chì, công tắc tự động ngắt điện để đề phòng trườc hợp chạm điện, sử dụng ổ, phích cắm 3 chấu được nối đất đúng kỹ thuật, hoặc đấu thêm bộ chống rò rỉ điện, bộ phận chống giật. | 4- Nguyên lý - Cách sử dụng Cuộn sơ cấp P1-P2 của bộ biến dòng được mắc nốì tiếp với dường dây cấp điện cho tải. Dòng điện tải IL qua cuộn sơ cấp sẽ tạo ra từ trường trong lõi thép hình vành xuyến. Cuộn dây thứ cấp S -Sa dược quấn chung trẽn lõi thép sẽ cảm ứng được từ trường do dòng diện qua cuộn sơ cấp sinh ra tạo thành dòng điện thứ cấp II để đưa vào thiết bị đo hay mạch điều khiển. Hình Cách nối dây cho bộ biên dòng Thiết bị đo hay mạch điều khiển hình chính là tải của bộ biến dòng ở cuộn thủ cấp. Tổng trở vào của tải phải có trị số rất nhỏ nên được xem như nôi tát hai đầu S1-S2. Lưu V quan irons Khi dùng bộ biến dòng không được để hở hai đầu S -S2 của cuộn thứ cấp - như trạng thái không tải. Lúc đó điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp tăng cao do cuộn thủ cấp quấn nhiều vòng đòng điện tải II vẫn vào cuộn sơ cap P1-P2 nên năng lượng điện này không được chuyển thành năng lượng điện ra ở thứ cấp sẻ chuyển thành lực điện từ làm rung bộ biến dòng và sinh ra năng lượng nhiệt có thể làm hư bộ biến dòng. 58 5- Các ứng dụng của bộ biến dòng a Đo lường dòng điện tải công suát lớn Để do dòng diện của tải một pha chỉ cồn dùng một bộ biên dòng để đo đòng điện trên dây pha hình 4-3a . Để đo dòng diện của tải ba pha nếu là loại tải ba pha không cân bằng thì phải dùng 4 biêh dòng đặt trên cả 4 dây ba pha và trung tính - hình 4-3b . Trị sô dòng điện trẽn dây trung tính cho biết mức độ mất cân bàng của ba pha. Dòng điện trên dây trung tính chính là tổng dòng diện của ba pha được tính theo phép cộng vectơ. L N Tải 1 pha Hình Do dòng tai một pha Tải ở thứ cấp của các bộ biến dòng chính là các máy do dòng điện xoay chiều ampère kế AC nhiều trường hợp chỉ là cơ câu đo loại diện từ. Thí du Tải có dòng điện định mức là 400A thì có thể chon bộ biến đòng loại 500A 5A. Ampère kê có dòng điện định mức là 5A. Như vậy khi dòng điện tải qua cuộn sơ cấp có trị sô 400A thì dòng điện ra ở thứ cấp đưa vào ampèrc kế ià 4A. 59 Tuy nhiên để chỉ thị dòng điện tải ở sơ cấp thì trên mặt số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN