tailieunhanh - Giáo trình KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - Chương 1

Chương 1: Cơ sở điện học CƠ SỞ ĐIỆN HỌC . Nguồn gốc của dòng điện . Cấu tạo vật chất Khi nghiên cứu về thế giới xung quanh, các nhà khoa học cho rằng mọi vật đều được cấu tạo từ các phần tử nhỏ nhất không thể chia cắt. Theo thuyết nguyên tử thì nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất. Cuối thế kỉ 19, những cuộc tìm tòi và khảo sát khoa học đã chứng tỏ nguyên tử không phải là phần tử nhỏ nhất | Chương 1 Cơ sở điện học Chương 1 CƠ SỞ ĐIỆN HỌC . Nguồn gốc của dòng điện . Cấu tạo vật chất Khi nghiên cứu về thế giới xung quanh các nhà khoa học cho rằng mọi vật đều được cấu tạo từ các phần tử nhỏ nhất không thể chia cắt. Theo thuyết nguyên tử thì nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất. Cuối thế kỉ 19 những cuộc tìm tòi và khảo sát khoa học đã chứng tỏ nguyên tử không phải là phần tử nhỏ nhất. Bằng thực nghiệm các nhà khoa học đã khẳng định sự tồn tại của electron trong nguyên tử electron mang điện tích âm. Năm 1911 từ kết quả thí nghiệm nhà Vật lí người Anh Rutherford đưa ra mẫu nguyên tử Rutherford nhưng còn những hạn chế trong việc diễn tả giải thích các quá trình thuộc lĩnh vực vi mô. Năm 1913 nhà Vật lí Đan mạch Niel Bohr đưa ra mẫu nguyên tử mới trên cơ sở thừa nhận những thành công của Rutherford và đưa ra hai tiên đề Tiên đề 1 tiên đề về các trạng thái dừng Tiên đề 2 tiên đề về tần số bức xạ Đến nay mọi người thừa nhận mỗi nguyên tử có cấu tạo gồm hạt nhân quanh nó là các electron chuyển động trên những quĩ đạo xác định. Các electron sắp xếp trên những lớp vỏ kế tiếp nhau. Kể từ hạt nhân ra các lớp vỏ được kí hiệu K L M N O P Q số lượng tử tương ứng là 1 2 3 . 7 mỗi lớp có số electron giới hạn. Hạt nhân mang điện tích dương gồm có neutron là hạt không mang điện proton là hạt mang điện tích dương. Ví dụ Cấu tạo của nguyên tử He như hình . Hình . Cấu tạo của nguyên tử He. Bình thường nguyên tử ở trạng thái trung hòa điện nghĩa là nguyên tử có số lượng proton bằng số lượng electron. . Điện tích Điện là một thuộc tính của hạt lượng mang tính chất điện gọi là điện tích. Đơn vị đo điện tích được tính bằng Coulomb C . Điện tích nguyên tố e 1 C. 3 Chương 1 Cơ sở điện học Từ nghiên cứu thực nghiệm dẫn đến qui ước gọi loại điện giống như loại điện xuất hiện trên thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa là điện dương loại điện giống loại điện xuất hiện trên lụa là điện âm. Mọi vật chất đều có thể trở thành nhiễm điện nghĩa là có mang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN