tailieunhanh - [Khoa Học Vật Liệu] Bê Tông Asphalt Phần 2

Bê tông Asphalt với bitum đóng vai trò chất kết dính hỗn hợp vật liệu, bê tông xi măng với xi măng đóng vai trò chất kết dính hỗn hợp vật liệu | Vì vậy nếu độ nhớt quá cao sẽ dẫn đến tình trạng bitum không bọc phủ được hoàn toàn bề mặt các hạt cốt liệu. Liên kết của bitum với vật liệu khoáng phụ thuộc vào mức độ phân cực của bitum. Độ phân cực của bitum phụ thuộc vào hàm lượng nhóm chất nhựa đặc biệt là nhựa axít. Bitum chứa nhóm chất nhựa càng nhiều thì sự liên kết của nó với vật liệu khoáng càng tốt. Liên kết của bitum với vật liệu khoáng cũng phụ thuộc vào tính chất của vật liệu khoáng. Nhìn chung bitum dính kết tốt với hầu hết các cốt liệu khoáng khi các cốt liệu có bề mặt sạch và khô. Tính chất hoá lý của cốt liệu ảnh hưởng lớn đến tính dính bám. Các tính chất này liên quan chặt chẽ đến thành phần khoáng vật hình dạng cấu trúc cân bằng điện tích và diện tích bề mặt. Xét về thành phần khoáng vật đại đa số các cốt liệu được phân thành hai nhóm ưa nước và kỵ dầu . Các cốt liệu có hàm lượng oxít silíc cao như cốt liệu có nguồn gốc thạch anh granít tức là cốt liệu axít thường khó được bọc phủ bitum hơn những cốt liệu bazơ như đá vôi hay đá bazan. . Độ dính bám khi có nước Thông thường sự có mặt của nước làm giảm chất lượng mối liên kết bitum-cốt liệu. Sự có mặt của nước trong mối liên kết bitum-cốt liệu có thể đến từ hai nguồn nước trong cốt liệu ẩm trước khi nhào trộn và nước mưa thấm vào các lớp vật liệu trong thời gian khai thác. Các cốt liệu có điện tích bề mặt không cân bằng sẽ tạo ra năng lượng bề mặt. Nếu bề mặt cốt liệu được bao bọc bằng một chất lỏng có điện tích trái dấu thì sự hút bám sẽ xảy ra và tạo ra lực dính kết. Nước thường có độ phân cực mạnh hơn các loại bitum nên khả năng chiếm chỗ của nước trong hệ bitum-cốt liệu dễ xảy ra tạo thành lớp ngăn cách và giảm tính dính bám của bitum với bề mặt cốt liệu khi nhào trộn hoặc giữa lớp vật liệu rải sau với lớp trước đó. Đồng thời cũng có thể là nguyên nhân làm giảm mối liên kết bitum-vật liệu khoáng dẫn tới bóc tách màng bitum khỏi bề mặt vật liệu khoáng trong các lớp vật liệu trong quá trình khai thác. Các cốt liệu có tính axít ưa nước hơn