tailieunhanh - Tiểu luận: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân nghèo ở ngân hàng phục vụ người nghèo Việt Nam.

Đói nghèo là một hiện tợng phổ biến của nền kinh tế thị trờng, nó tồn tại một cách khách quan và nó là vấn đề có tính quy luật. Đặc biệt ở nớc ta trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờngvới xuất phát điểm thấp thì tình trạng đói nghèo lại càng không thể tránh khỏi thậm trí còn trầm trọng và gay gắt hơn. | Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân nghèo ở ngân hàng phục vụ ngời nghèo Việt Nam. A- Lời mở đầu Đói nghèo là một hiện tợng phổ biến của nền kinh tế thị trờng nó tồn tại một cách khách quan và nó là vấn đề có tính quy luật. Đặc biệt ở nớc ta trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờngvới xuất phát điểm thấp thì tình trạng đói nghèo lại càng không thể tránh khỏi thậm trí còn trầm trọng và gay gắt hơn. Đói nghèo không phải là cá biệt mà đã trở thành hiện tợng phổ biến ở khắp các vùng trong phạm vi toàn quốc từ thành thị đến nông thôn nhất là vùng sâu vùng xa vùng căn cứ cách mạng vùng dân tộc thiểu số. Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xớng đã đa nền kinh tế đất nớc đạt đợc những thành tựu đáng kể. Trớc hết là sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năng xuất và sản lợng các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi tăng khá nhanh. Từ một nớc phải lo nhập khẩu lơng thực nớc ta đã trở thành nớc xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nói riêng và cơ cấu sản xuất nông thôn nói chung đã từng bớc chuyển dịch hớng tới phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá đồng thời đã xuất hiện nhiều mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn nh Các làng nghề truyền thống các trang trại các tổ hợp dịch vụ. Đời sống của ngời nông dân dần đớc cải thiện về mọi mặt. Song cùng với sự phát triển đó sự phân hoá giữa giàu nghèo có xu hớng ngày càng tăng một bộ phận dân c vơn lên làm ăn có hiệu quả trong cơ chế thị trờng thu nhập cao trở lên giàu có bên cạnh đó không ít ngời do môi trờng điều kiện tự nhiên khí hậu khắc ngiệt địa hình phức tạp thiên tai mất mùa. và nhiều nguyên nhân khác dẫn tới ngỡng cửa đói nghèo. Một trong những yêu cầu bức súc hiện nay đang là vấn đề nổi cộm lên nh một trở ngại lớn đối với hộ nông dân nghèo là thiếu vốn phục vụ cho sản xuất nhất là vốn cho các hộ nông dân nghèo có điều kiện sản xuất nhnh đang trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN