tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 5

TIẾT 7: ÔN TẬP I. Mục tiêu: + Củng cố các kiến thức đà học từ tiết 1 đến tiết 6: 2 bài TĐN, 2 bài TĐN và các kiến thức nhạc lí, âm nhạc thường thức đã học. + Rèn kĩ năng trình bày bài hát và khả năng độc lập khi tập đọc nhạc. II. Chuẩn bị: Đàn, đĩa nhạc+ đài III. Tiến trình dạy- học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Trai- côp- xki? 3. Bài mới: Hãy tóm tắt 1 vài nét tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp nhạc sĩ . | Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 25 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 26 Trường THCS Quảng Đông Ngày soạn 03-10-2009 Giáo án m nhạc 9 TIẾT 7 ÔN TẬP I. Mục tiêu Củng cố các kiến thức đà học từ tiết 1 đến tiết 6 2 bài TĐN 2 bài TĐN và các kiến thức nhạc lí âm nhạc thường thức đã học. Rèn kĩ năng trình bày bài hát và khả năng độc lập khi tập đọc nhạc. II. Chuẩn bị Đàn đĩa nhạc đài III. Tiến trình dạy- hoc 1. Ồn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Hãy tóm tắt 1 vài nét tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp nhạc sĩ Trai- côp- xki 3. Bài mới HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Ghi bảng Nôi dung 1 Ôn tâp bài hát Ghi bài Hỏi Chúng ta được học những bài hát nào từ đầu năm đến nay Trả lời Cho biết tác giả Ghi bài 1. Bóng dáng 1 ngôi trường Hoàng Lân Ghi bài cười Nhạc Nga- Lời Phạm Tuyên Đàn Luyện thanh Thực hiện Đ khiển Nghe giai điệu 2 bài hát Nghe Đ khiển- Luyện tập Luyện tập hướng dẫn - Hát TT mỗi bài 2-3 lần GV sửa sai- nếu có theo yêu cầu Trả lời Chỉ định Kiểm tra Gọi 1 vài nhóm trình bày 2 bài hát theo yêu cầu Thực hiện Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 .