tailieunhanh - Charles Darwin và Vật lí học Leonard Susskind

Leonard Susskind (Physics World, 07/2009) Ra đời cách đây 200 năm, Charles Darwin nổi tiếng với công trình nghiên cứu của ông giải thích nguồn gốc của các loài. Nhưng khi đặt ra một tiêu chuẩn mới cho cái mà một sự giải thích của tự nhiên sẽ phải như vậy, ông còn có sự tác động to lớn lên vật lí học và vũ trụ học, như Leonard Susskind giải thích sau đây. Charles Darwin không phải nhà vật lí lí thuyết, và tôi chẳng phải là nhà sinh học. . | Charles Darwin và Vật lí học Leonard Susskind Physics World 07 2009 Ra đời cách đây 200 năm Charles Darwin nổi tiếng với công trình nghiên cứu của ông giải thích nguồn gốc của các loài. Nhưng khi đặt ra một tiêu chuẩn mới cho cái mà một sự giải thích của tự nhiên sẽ phải như vậy ông còn có sự tác động to lớn lên vật lí học và vũ trụ học như Leonard Susskind giải thích sau đây. Charles Darwin không phải nhà vật lí lí thuyết và tôi chẳng phải là nhà sinh học. Nhưng với tư cách là nhà vật lí lí thuyết tôi tìm thấy nhiều thứ để nghĩ về di sản của Darwin - và cả di sản của nhà tự nhiên học đồng chí của ông Alfred Russell Wallace. Phong cách khoa học của Darwin thường không được xem là mang tính lí thuyết và nhất định không có tính toán học ông là một người quan sát tự nhiên thận trọng ghi chép nhiều đóng góp cho các bộ sưu tập động vật học và cuối cùng từ vô số mục quan sát của ông đã suy luận ra quan điểm rằng sự chọn lọc tự nhiên là nguồn gốc của các loài. Giá trị của sự lí thuyết hóa thường bị bỏ qua trong khoa sinh học vì nó kém quan trọng hơn việc quan sát và Darwin là nhà quan sát bậc thầy. Ảnh Bill Sanderson Science Photo Library Tôi nghĩ quan điểm đó thiếu mất một số điều căn bản đó là vẻ đẹp trang nghiêm và tính chắc chắn hầu như toán học của các quan niệm Darwin. Giống như các quan niệm vĩ đại của Einstein lí thuyết tiến hóa dựa trên một trải nghiệm đơn giản bắt đầu với một sinh vật tự sao chép rất đơn giản cộng thêm các định luật di truyền và biến dị của Mendel và rồi hệ đó chắc chắn phân nhánh thành một cây tiến hóa. 1 Darwin chẳng hứng thú đặc biệt gì với thiên văn học hay vật lí học nhưng sự tác động của ông lên ngành vũ trụ học là rất lớn nhưng theo một kiểu mang tính tiềm thức. Trong khi giải thích thành công nguồn gốc của các loài ông đã bài trừ mê tín dị đoan và đặt ra một chuẩn mới cho cái mà một lời giải thích của tự nhiên phải như thế. Như tôi đã viết trong cuốn sách của mình Cuộc chiến Lỗ đen Little Brown 2008 kì công của Darwin là đã tiễn Chúa ra

TỪ KHÓA LIÊN QUAN