tailieunhanh - [Khoa Học Vật Liệu] Bê Tông Asphalt Phần 1

Bê tông Asphalt là 1 loại vật liệu hỗn hợp, đó là 1 loại đá nhân tạo nhận được sau khi tạo hình và làm đặc chắc. 1 hỗn hợp có tỉ lệ thành phần hợp lý và được nhào trộn kỹ bao gồm hỗn hợp vật liệu khoáng, bitum dầu mỏ và phụ gia nếu có. | . PHẠM DUY HỮU Chủ biên . VŨ ĐỨC CHÍNH - TS. ĐÀO VĂN ĐÔNG THS. NGUYỄN THANH SANG BÊ TÔNG ASPHALT NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI Viện khoa học và công nghệ xây dựng giao thông Trường đại học GTVT Huuphamduy@gmail com LỜI NÓI ĐẦU Bê tông asphalt và các vật liệu hỗn hợp khoáng-bitum khác là vật liệu chính để xây dựng mặt đường ô tô và sân bay đường sắt và các công trình thuỷ lợi. Nội dung của giáo trình trình bày về các nguyên lý vật liệu chế tạo các tính chất vật lý và cơ học phương pháp thiết kế thành phần công nghệ chế tạo bê tông asphalt. Giáo trình bao gồm 12 chương được phân công biên soạn như sau Chủ biên Chương 1 2 3 4 5 6 9-GS. TS. Phạm Duy Hữu Chương 7 . Vũ Đức Chính Chương 7 11 12-TS. Đào Văn Đông Chương 9 10-ThS. Nguyễn Thanh Sang Giáo trình là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành vật liệu và công nghệ xây dựng sinh viên ngành xây dựng công trình giao thông của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư xây dựng giao thông và xây dựng dân dụng các học viên cao học nghiên cứu sinh và các độc giả cần quan tâm. Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp các nhà khoa học kỹ thuật thuộc Bộ GTVT Bộ Xây dựng và các trường Đại học trong và ngoài nước. Chúng tôi đã nhận được các tài liệu quý báu của trường Xây dựng đường và ôtô của Nga và các tài liệu của công ty Shell Anh Quốc. Chúng tôi rất cám ơn và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc cho cuốn sách được hoàn thiện hơn. Các tác giả CÁC TỪ KHÓA Phạm Duy Hữu Bê tông asphalt bitum vật liệu khoáng bê tông rải nguội độ bền Marshall cấu trúc của bê tông asphalt hỗn hợp vật liệu khoáng -bitum SMA. Chương 1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI BÊ TÔNG ASPHALT . KHÁI NIỆM Bê tông asphalt là vật liệu khoáng-bitum xây dựng đường nhận được khi làm đặc hỗn hợp bê tông asphalt. Hỗn hợp bê tông asphalt bao gồm đá dăm hoặc sỏi cát bột khoáng bitum dầu mỏ phụ gia. Hỗn hợp được thiết kế hợp lý và gia nhiệt từ 1201600C. Thành