tailieunhanh - TIẾT 59: KÍNH HIỂN VI & KÍNH THIÊN VĂN

Cấu tạo của kính hiển vi: kính hiển vi. - Độ bội giác của kính hiển vi. * Cấu tạo của kính thiên văn: - Các tác dụng của từng bộ phận và cách điều chỉnh kính thiên văn. - Độ bội giác của kính thiên văn. B. Kỹ năng: Có 4 kỹ năng cơ bản sau: kỹ năng giải thích quá trình tạo ảnh của kính hiển vi và kính thiên văn; kỹ năng vẽ đường đi của tia sáng qua kính hiển vi và kính thiên văn; kỹ năng sử dụng kính hiển vi; kỹ năng giải toán. | TIẾT 59 KÍNH HIỂN VI KÍNH THIÊN VĂN I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm Cấu tạo của kính hiển vi . - Các tác dụng của từng bộ phận và cách điều chỉnh kính hiển vi. - Độ bội giác của kính hiển vi. Cấu tạo của kính thiên văn - Các tác dụng của từng bộ phận và cách điều chỉnh kính thiên văn. - Độ bội giác của kính thiên văn. B. Kỹ năng Có 4 kỹ năng cơ bản sau kỹ năng giải thích quá trình tạo ảnh của kính hiển vi và kính thiên văn kỹ năng vẽ đường đi của tia sáng qua kính hiển vi và kính thiên văn kỹ năng sử dụng kính hiển vi kỹ năng giải toán về kính thiên văn và kính hiển vi. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn thực nghiệm. II. CHUẨN BỊ - Học sinh xem bài Sgk. - GV kính hiển vi tranh ảnh về kính thiên văn và kính hiển vi. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ôn định B. Kiểm tra 1 Kính lúplà gì Nêu cấu tạo và cách ngắm chừng 2 Trình bày khái niệm độ bội giác của một dụng cụ quang học bộ trợ cho mắt C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. GV hỏi học sinh cũng như kính I. Kính hiển vi lúp đa số học sinh đã biết và sử 1. Định nghĩa Kính hiển vi là một dụng cụ quang học dụng kính hiển vi vậy kính hiển vi bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất là gì - GV nêu định nghĩa như nhỏ với độ bội giác lớn hơn rất nhiều so với độ bội giác Sgk. của kính lúp. GV trình bày cấu tạo của kính 2. Cấu tạo gồm 2 bộ phận chính hiển vi - Vật kính O1 là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để tạo ảnh thật A1B1 lớn hơn rất nhiều lần vật AB. - Thị kính O2 là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn có tác dụng như một kính lúp dùng để tạo ảnh ảo A2B2 lớn hơn rất nhiều so với ảnh trung gian A1B1. Ngoài ra còn có một bộ phận tụ sáng dùng để chiếu Chú ý vật kính và thị kính được đặt đồng trục trùng trục chính và khoảng cách giữa 2 kính là không đổi OO2 const. Khi ngắm chừng ở vô cực - Để ảnh A2B2 nằm ở x thì ảnh A1B1 phải nằm ở đâu Theo hình vẽ SGK thì tga Nhắc lại tgao G tga w tga0 Học sinh cho biết các tỉ số sau là gì Dc AB f G Kết luận về G OT OT sáng vật cần quan sát có cấu tạo là một gương cầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN