tailieunhanh - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 4

Hướng dẫn * Tập đọc nhạc: - GV đàn câu 1 : 2-3 lần và bắt nhịp HS đọc. GV nghe và sửa sai- đọc chỉ định Đàn mẫu( nếu HS không đọc được). - GV đàn câu 2: 2-3 lần , HS đọc theo đàn 3-4 lần Nối câu 1& 2 : HS đọc2-3 lần Hướng dẫn - Gọi 1 vài HS đọc TT với câu 3& 4 Nối 4 câu thành bài: HS đọc 2-3 lần+ gõ phách. đ/ Ghép lời ca: GV đàn- HS nhẩm lời sau đó hát 2-3 lần Đàn từng | Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 G thiệu bằng bảng phụ Đàn g thiệu-đàn y cầu-hỏi Hướng dẫn chỉ định Đàn Hướng dẫn Đàn từng câu chỉ định Giọng Nhịp Cao độ Trường độ GV giải thích chùm 3 móc đơn hướng dẫn cách đọc Bài TĐN số 2 được chia làm mấy câu 4 câu b Tập đọc tên nốt HS đọc từng câu c Luyện đọc gam Em 7 âm d Tập đọc từng câu Gõ HTT Câu 1 ị J J J J m J. Tập đọc nhạc - GV đàn câu 1 2-3 lần và bắt nhịp HS đọc. GV nghe và sửa sai- đọc mẫu nếu HS không đọc được . - GV đàn câu 2 2-3 lần HS đọc theo đàn 3-4 lần Nối câu 1 2 HS đọc2-3 lần - Gọi 1 vài HS đọc TT với câu 3 4 Nối 4 câu thành bài HS đọc 2-3 lần gõ phách. đ Ghép lời ca GV đàn- HS nhẩm lời sau đó hát 2-3 lần e TĐN và hát lời - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc- một dãy hát lời đồng thời sau đó thực hiện đổi lại. - TĐN và hát lời kết hợp gõ phách g Luyện tập Quan sát-nghe-so sánh Thực hiện HS ghi bài-ngh Quan sát- trả lời HS ngh HS đọc Luyện đọc gam Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 19 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 Hướng dẫn Đ khiển Hướng dẫn Đ khiển Hướng dẫn -Điều hành - Luyện tập theo nhóm gõ phách GV sửa sai- nếu có - Luyện tập cá nhân- Nhận xét sửa sai ghi điểm nếu thực hiện tốt. - TĐN và hát lời 1 lần Thực hiện HS nghe-đọc thec đàn. HS tập đọc nhạc HS thực hiện HS thực hiện HS thực Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 20 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 hiện 4 Luyện tập - Học sinh trình bày đọc nhạc nhóm cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khích 5 Củng cố Học sinh nam đọc nhạc câu 1 hs nữ đọc nhạc câu 2. IV Đánh giá nhận xét giờ học - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trước bài 6. Ngày Soạn 25 - 09 - 2009 TIẾT 6 Ôn tập đọc nhạc TĐN số 2 Nhạc lí Sơ lược về hợp âm Âm nhạc thường thức Nhạc sĩ Trai-cốp-xki I. Mục tiêu HS đọc đúng giai điệu hát đúng lời ca bài TĐN số 1 Cây sáo Biết sơ lược về hợp âm. Áp dụng thực hành xây dựng hợp âm ba và hợp âm bảy. HS biết sơ qua về nhạc sĩ Trai-cop-xki một nhạc sĩ nổi .