tailieunhanh - Donald và bạn hữu tập 2

Tham khảo sách 'donald và bạn hữu tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRUYỆN TRANH SONG NGỮ VIỆT- ANH Tập 2 Disney Enterprises Inc. Saigon Times Group hợp tác xuât bân vớỉ Nhà Xuât bản Trẻ Theo hợp đồng lỉ-xăng của Walt Disney dành cho Saigon Times Group NHÀ XUÂT BẢN TRẺ Saigon Tinies Group SAIGON TIMES G w w w. Hãy chặt đâu lũ Xăc xông đó đi TRỜI CHÚ y ĩ riuhànhvượt Chuyến du nu - stoộệh 9 cùa minh và xr ua Arthur- ĨỊỊM ĩ _riì 0 L z - ầ I. A w IL Hk i -jf V T c s i Thật xuỉ xẻo Arthur thứ thiệt F hiếp sĩ mặc áo gỉáp sáng bónc 1 cổ tích mà là mọt ong vua chic 1 - và ông ta rât ghét Donald. lạl không phải là chàng J trong nhữhg câu chuyên 1 ỉn tranh tàn ác của thời cổ i 35. i L 1 2 3 Hãy đem sách hướng dẫn ra đây xem k nào thì có nhật thực Chúng ta phải làm cho nhưng thằng ngốc này phát điên lên vì ma thuật của chúng ta vậy thì chú có hai cơ hội X . hoặc là ở lại đây và thuyết chọn lưa Hoặc là nói với phục họ trì hoãn vụ hành họ cuồn lều trại để đi tới hình thêm 237 năm 5 tháng Madagascar. I và. Chú Donald di Trời Hãy băt lây lũ nhóc này và đem ra chợ nô lệ bán ._ Quân bay - Thi hành 1. A time-iĩavel experiment at Stonehenge has accidentally sent Donald his nephews and Gyro Gearloose back to the days of King Arthur 2. Unfortunately the real Arthur is not the knight in shinning armor of the storybooks but a dark-age barbarian warlord and he s mad at Donald 3. Off with the Saxon s head 4 WAK 5. Put that dam guidebook to a good use and find out when there ll be an eclipse We ll amaze these dopes with our magic 6. But that only works in old movies and comic books Unca Donald 7. Don t argue Cook up an eclipse It s my only chance 8 Then you have two options Get them to pack up camp and move to Madagascar. 9. . or stay here and convince them to delay the execution for 237 years 5 months and. 10. .never mind. 11. Seize these whelps and sell them in the slave market Executioner proceed 12. Unca Donald 13. Gasp Kt T J. Sao lâu thế ủa I Thôi được rồi I Mình phải bấm còi gọi họ vậy tranh cúa lú Saxon I Không I