tailieunhanh - Trồng Táo GhépThời vụ

Táo có thể trồng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, riêng các tỉnh phía nam có thể trồng quanh năm, song tốt nhất là trồng vào mùa mưa (tháng 5- 10). Táo ít đòi hỏi về điều kiện đất đai so với các cây trồng khác, nhưng tốt nhất là đất phù sa, giữ ẩm và thoát nước tốt. Khoảng cách Táo yêu cầu ánh sáng trực xạ, không trồng dưới tán cây khác, trồng với khoảng cách 4x5m, cứ 2-3 hàng táo nên đào rãnh để tưới và tiêu nước. Đào hố rộng 70-80cm, sâu 60-70cm, bón. | Trồng Táo Ghép Thời vụ Táo có thể trồng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau riêng các tỉnh phía nam có thể trồng quanh năm song tốt nhất là trồng vào mùa mưa tháng 5- 10 . Táo ít đòi hỏi về điều kiện đất đai so với các cây trồng khác nhưng tốt nhất là đất phù sa giữ ẩm và thoát nước tốt. Khoảng cách Táo yêu cầu ánh sáng trực xạ không trồng dưới tán cây khác trồng với khoảng cách 4x5m cứ 2-3 hàng táo nên đào rãnh để tưới và tiêu nước. Đào hố rộng 70-80cm sâu 60-70cm bón 30-40kg phân chuồng mục 1-2kg phân lân hốc đảo đều với đất bột. Chăm sóc Giai đoạn đầu sau trồng phải giữ ẩm đều kịp thời loại bỏ chồi dại. Táo cần bón 400- 500kg urê 200kg kali 500kg supe lân cho 1ha năm. Chia làm 3 lần bón - Lần 1 sau trồng 1 tháng và ngay sau khi đốn táo ta xới xung quanh gốc bón 10-20kg phân chuồng 1 3 lượng phân hoá học. - Lần 2 trước khi cây ra hoa rộ bón 1 3 lượng phân hoá học. - Lần 3 sau khi cây đậu quả xong bón hết số phân còn lại. Chú ý Nếu bị hạn phải tưới nước để quả lớn nhanh không bị rụng. Nếu cây bị cằn sinh trưởng phát triển kém ta phải bón bổ sung thêm phân. Phòng trừ sâu bệnh - Táo thường bị bọ xít xanh rệp dính sâu gặm đục quả phá hại phun phòng trừ bằng Wofatox 0 1- 0 15 hoặc Bi58 0 1 . - Phun Bayleton 0 1 Boocđô 1 để phòng và chống bệnh phấn trắng sương mai. Đốn táo Sau khi thu hoạch vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 ở các tỉnh phía Bắc phía Nam đốn 2 lần năm lần 1 vào tháng 2-3 lần 2 vào tháng 9-10 . Cách đốn táo 1 tuổi cắt cành ghép chính 20-25cm kết hợp với tạo tán táo 2 tuổi đốn thấp 40cm để lại 3 cành chính thế chân kiềng táo 3 tuổi trở lên đốn đuổi cách vết đốn năm trước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN